Nenech se strhnout klientem

Otevírám mail a vidím zprávu, že je nutné hned dnes domluvit conf call. Ještě dnes odpoledne, protože pak se to už nestihne. Následují deadliny, prezentace kolegům, partnerům a další schvalování u finančního oddělení. Je to neodkladné. Jenže ještě včera to bylo úplně něco jiného — digitální full service pro SME má svoje kouzlo.

Kecy, prostě poznáš, až něco bude hořet. Tohle to nejspíš není, protože to klient zmínil už před dvěma týdny a před týdnem to znovu zopakoval. Nehoří to, jen se to protahuje.

Zkušenost je to, díky čemu poznáš, je nebezpečné nechat issue bez povšimnutí, nebo se ještě klient sám pohybuje v rovině debaty “jak, že to vlastně uděláte a žádná strana na to nemá vlastně moc čas, nebo nemá představu, jak to udělat.”

Termíny ber s rezervou, ale o jedné věci bys měl mít přehled — znát klientovi inhouse procesy, nebo procesní flow u svých partnerů. To ti dává mantinely, co je a není možné připravit, zda opravdu něco hoří, nebo je ještě dost času. Lehká rovnice, kterou si potřebuju často připomínat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.