credit: Greg Rakozy | unsplash

Poraď se s parťákem

Jinak tě rozeberou…

Na začátku týdne jsem dlouho přemítal nad podobou jednoho projektu. Do definovaného budgetu jsem se snažil dostat všechny předpokládané kanály, které sloužily jako promo médium, tak i všechny funkce, které by zabezpečily plně automatizovaný chod soutěže.

Sedím nad tím, koukám do tabulek a počítám, co všechno by se nechalo rozpočtově ponížit, kde se nechá zoptimalizovat čas… Tohle ale není sakra vždycky řešení.

Řešením je vylézt z nory ven a jít si pro radu. Poslechnout si jiný pohled na věc. Miluju tu svěžest pohledu nezainteresovaných lidí.

Občas jsou ty návrhy nepoužitelné, ale o to ani tak nejde. Chybou je, když by náhodou nějaký skvělý insight zapadnul nebo by nedostal možnost spatřit světlo světa. Nebo když se na to někdo nepodívá okem poznamenaným pár minulými ne-úplně bez-chybnými zkušenostmi.

Stačilo pár minut, podívá se na to kolega, striktně okomentuje pár řádků a celé je to jasnější. Výsledkem je mechanismus, který obsahuje klíčové nosné prvky a odmítá zbytečné automatismy, advanced support řešení a jiné vychytávky. Ave, není potřeba přemítat, jak budeme řešit tohle a tamto, co vlastně nemáme úplně ověřené.

Nechci tím říct, že dobrou cestou je vždy dodávat a prodávat základní řešení. Píšu, že pokud jste ve fázi, kdy se s klientem nebo kýmkoli jiným nemůžete shodnout a je nutné udržet v projektu víc větví,modulů, kanálů tak prostě ty malé drobnosti, vylepšení a friendly úlitby musí jít pryč.

Tuším, proč mám tendenci na tohle zapomínat. Protože sedět desítku hodin před monitorem musí zákonitě přinášet pár negativních efektů.

Tohle není designování a polishování web/app designu nebo postprodukce klíčového vizuálu, titulního videospotu, nebo hledání claimu pro celou kolekci na další sezónu apod. Tady jde o to, rozběhnout projekt a vědět, že si po cestě nerozbijete, protože jste neměli odvahu se poptat oponentury.

Like what you read? Give Lukáš Rosulek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.