Fizik Tabanlı Render Nedir?

PBR rehberinin ilk bölümü, fizik tabanlı render ve shading teorisine dayanıyor. Işık ışınının bir madde yüzeyindeki etkileşimini kavramak sanatçılar için önemlidir. Zîra işleri, yüzeyi tanımlayan texture ları oluşturmak. Işıkla etkileşim halinde oluşturulan texture ve materyallerin sanal dünyada iyi bir görünüme sahip olması için, sanatçıların ışığın gerçek hayattaki tavrını bilmeleri gerekir. Fizik tabanlı render, bu ilk bölümde bir takım fiziki teorilere dayalı bir şekilde inceleniyor.

Bölüm 1-İndir

İkinci bölümde, ilk bölümdeki bilgilere dayalı bir şekilde, PBR texture lar oluşturmanın pratik uygulamalarından ve prensipler düzenlemeden bahsedeceğiz. PBR’ ı sanatsal açıdan yeniden tanımlamakla başlayacağız. Ardından, metal/roughness iş akışının prensip ve kurallardaki yerini konuşacağız.

Bölüm 2-İndir