Image for post
Image for post
Bildiğiniz ‘gecekondu’ niteliğindeki evimiz. Çanakkale / Ayvacık ilçesi Behramkale köyü içinde.

Köyde doğal ev yapma hevesi

Geçen yıl Behramkale’de bir köy evi aldık. O günden bugüne araştırıyoruz bunu nasıl adam edelim, yaşanır hale getirelim diye. Okuyoruz, soruyoruz, atölye çalışmaları araştırıyoruz, mimarlarla çalışıyor ve hatta projelendiriyoruz. Hala netleştiremedik ne yapacağımızı, ne zaman ve nasıl işe başlayacağımızı. Ama epey bir bilgi birikimimiz oldu, olmaya da devam ediyor. Baktık ki kayıt altına almayınca kayboluyor detaylar, kaydedelim ki bir işe yarasın, biz keşfettikçe başkasına da faydalı olsun istedik. Umuyorum bu bir yazı dizisi olacak zaman içinde. Buyrun, okuyun, istediğiniz gibi faydalanın.

Yalcin Arsan
Jul 5, 2017 · 4 min read

İlk adım: Yıkalım mı onaralım mı?

Böyle bir projede öncelike şu soruyla karşı karşıyasınız: Onaralım mı yoksa baştan mı yapalım? Çok düşündük bunun üzerine ve ilk aşamada şuna karar verdik: Bir mimarla çalışıp kontrollü şekilde ilerleyelim, uygun bir takvimle evimizi yapalım.

Ve yaklaşık 4 aylık uzun ve epey gitti geldili bir süreç sonunda karşımıza yıkıp yeniden yapma senaryosu üzerine kurulu şöyle bir proje çıktı:

Her şey çok güzel, her şey şahaneydi.

Aslında fazla şahane: Mimarımız Tolga istediğimiz her şeyi doğru anlayıp projelendirdi ama bütçesi bizim hedefimizin tam 3 misliydi! Daha kötü haber: Henüz ilk hesap aşamasında böylesi bir sapma demek, muhtemelen sonraki adımlarda daha da büyük bir fark olacağının bir işaretiydi aslında.

Yani olmayacak bir işe giriştiğimizi, süreç başladıktan yaklaşık 5 ay sonra fark ettik :(

Sil Baştan

Durum böyle olunca iş başa düştü, yani sil baştan bir yaklaşımla evimizi daha düşük bir bütçeyle yapmanın yollarını aramaya, farklı yaklaşımlar araştırmaya başladık. Kerpiç evlerden kum torbalarıyla yapılan evlere, hafif çelik bazlı imal edilen hazır prefabrik evlerden ağaç evlere kadar geniş bir yelpazede yer alan çok sayıda seçenek değerlendirdik. Bu süreç hala devam ediyor (bu satırları Temmuz 2017'de yazıyorum).

Ve dün düşünürken fark ettim ki daha da devam edecek, hatta evi yapıp bitirsem de, farklı ölçek ve içerikle de olsa bu arayış devam edecek, yaşadığınız yerle ilgili beklentilerinizin tam olarak çözülmesi ve bitmesi diye bir durum yok. Diğer fark ettiğim bir önemli nokta da seçeneklerin sonsuzluğu ve çokluğu. Bu öyle önemli bir boyut ki sizi aramaktan soğutma potansiyeli taşıyor. Birbirinden çok farklı yollar hepsini birden değerlendirmeyi zorlaştırıyor, öyle olunca da bu sevdadan vazgeçip işi bir bilene yaptırma eğilimi artıyor insanın; beynimiz belli bir seviyeden fazla bilgiyi bir anda işleyip faydalı hale getirmekte zorlanıyor.

Bu nedenle karşılaştığım bilgi ve yöntem seçeneklerini kendi açımdan faydasına göre değerlendirerek sınıflamak ve kaydetmek istedim. Açıkçası bu sürecin ne kadar süreceğini tahmin edemiyorum, ama son 6 ayda yaşadıklarım bana ağır adımlarla gideceğini ve en az 1 yıl sürecek bir döneme baktığımızı söylüyor. Bakalım göreceğiz…

Image for post
Image for post
Köy evimizin alt yoldan görünüşü. Aşağıdaki bu kat daha çok ahır (mecazi değil gerçek anlamda ahır) olarak kullanılmış :)

Bu yazı büyük bir onarıma girişmeden geçireceğimizi varsayarak evimizin içine bir boya badana yaptırdık, banyosunu ve güneş enerjisi ile çalışan sıcak su sistemini baştan yaparak onardık. Evi ne hale getireceksek getirelim bunların zaten gereken yatırımlar olduğunu düşündük. Henüz evimizde yaşamıyoruz ama sık sık gidip eşya taşıyor ve basit onarımlar yapıyoruz.

Meraklısına: Önümüzdeki hafta sonu (14 Temmuz’da) Ormanda Ev Yapımı isimli bir atölye çalışmasına katılıyorum. Bu atölye programının detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu çalışmadan sonra evin yapımı ya da onarımı ile ilgili daha net bir yön çizebilmeyi umuyorum. Şimdilik her ihtimal masada ama bina o kadar kötü durumda ki nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. İlk aşamada aklımdan geçen binanın bir kısmını kademeli olarak yıkıp sadece kritik (tuvalet, mutfak ve giriş gibi) alanlarını koruyarak yeni ve daha nitelikli bir yapıya dönüştürmek.

Nasıl mı yapacağız? Bu sorunun yanıtı henüz ben de bilmiyorum. Bu bir keşif süreci, yanıtları buldukça paylaşacağım.

Merak edenler izlemeye devam etsin, etmeyenler bize şans dilesin ;)

Not: Bu yazının diğer kısımları için lütfen tıklayın: İkinci kısım, Üçüncü kısım, dördüncü kısım, beşinci kısım.

Çağdaş, Özgün, Yaratıcı ve Türkçe

Türkiye ve dünya hakkında, her konuda görüş, bilgi ve…

Sign up for Çağdaş, özgün, yaratıcı & Türkçe'den haberler

By Çağdaş, Özgün, Yaratıcı ve Türkçe

Yılda dört defa yazı ve yazarlarımız hakkında kısa bilgi, haber ve görüşler. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Yalcin Arsan

Written by

Danışman. Fikir üreticisi. Görüş paylaşımcısı. Hoşgörü destekçisi. Sürdürülebilirlik arayışçısı. Teknoloji | Spor | Müzik. https://www.instagram.com/yalcinarsan

Çağdaş, Özgün, Yaratıcı ve Türkçe

Türkiye ve dünya hakkında, her konuda görüş, bilgi ve hikaye.

Yalcin Arsan

Written by

Danışman. Fikir üreticisi. Görüş paylaşımcısı. Hoşgörü destekçisi. Sürdürülebilirlik arayışçısı. Teknoloji | Spor | Müzik. https://www.instagram.com/yalcinarsan

Çağdaş, Özgün, Yaratıcı ve Türkçe

Türkiye ve dünya hakkında, her konuda görüş, bilgi ve hikaye.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store