Doe eens wat met je handen

We hadden weer eens een lang weekend en die extra vrije dag heb ik goed besteed. Als eigen-huis-bezitter is er altijd wel wat te doen en net als iedereen stel ik dat zo lang mogelijk uit.

Maar wanneer je door een steiger zakt dan moet je wel aan de slag en ik heb me de afgelopen twee lange weekenden bezig gehouden met het edele vak van timmerman.

Begrijp me niet verkeerd. Ik heb geen twee rechterhanden, ik heb er tenauwernood een en die is na al dat gezaag en geschroef ook nog eens aardig beschadigd. Maar ik heb een poging gewaagd ( met enige supervisie)

Anders

Tijdens de laatste schroef in de vlonder bedacht ik me dat ik me eigenlijk prima vermaakt heb tijdens deze klus. En dat ondanks het feit dat ik alles wat ik gemaakt heb ontzettend scheef is, ik drie blaren heb en drie splinters in mijn handen.

Ik heb genoten omdat dat hetgeen wat ik deed zo haaks staat op wat ik elke dag doe qua uitvoering en activiteit maar aan de andere kant ook zoveel overeenkomsten heeft.

Ook tijdens deze klus kwam ik problemen tegen, of uitdagingen zoals je wil, die eem oplossing nodig hadden. Alleen tijdens een DHZ-klus moet je anders denken dan tijdens mijn kantoorbaan.

Hier lag het probleem in drie dimensies en moest ik op een hele ander manier denken om aan de oplossing te komen.

En dat is het verfrissende, even die grijze cellen weer aan het werk zetten. En daarbij een resultaat dat nu eens niet digitaal is bestaat uit hout en schroeven.

Werk eens met je handen, dat wordt jij een beter mens van..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.