Google Assistant, Google is DE bot

Tijdens de laatste Google I/O heeft Google een belangrijke vervolgstap gemaakt. Enige jaren gelden startte het bedrijf met de Knowledge Graph, een tool die antwoorden op vragen op na een zoekopdracht als een ‘card’ laten zien.

Ook Google Now maakt daar gebruik van en Google lijkt meer dan een ander techniek in huis te hebben om informatie te combineren tot een goed en duidelijk antwoord. .
Tijdens de Google I/O kwam Googler met de Google Assistant die geintegreerd zal worden in de nieuwe chatapplicatie ALLO en de thuisassistent Home.

Wat is er zo speciaal aan Google Assistant

We zijn allemaal al jaren bekend met het stellen van een vraag aan Google en daar een passend antwoord op te krijgen. Een lijst met resultaten in Google en een card via de Knowledge Graph.

Maar iets wat heel erg moeilijk is is het stellen van een vervolgvraag en daar is dat is de grote stap voorwaarts met Google Assistant. 
Dus wanneer je vraagt aan Google “wanneer is de Eiffeltoren gebouwd?” kun je na het antwoord ook vragen “..hoe hoog is hij?” om daar ook netjes een antwoord op te krijgen. 
In de tweede vraag zit geen duiding om wat voor onderwerp het gaat, maar de Google Assistant weet waar het over gaat en gaat dus eigenlijk een converstatie aan met de gebruiker.

Google is de Uberbot

Sinds de F8 conferentie van Facebook zijn bots helemaal hip, we hebben het helemaal nergens meer over. Facebook biedt technologie aan waarmee ontwikkelaars een bot kunnen bouwen. Dit heeft tot leuke maar nog geen indrukwekkende chatbots geleid.

..de bot is zo goed als zijn onderliggende database.

Nu kan een bot nog zo goed gebouwd zijn maar de bot is zo goed als zijn onderliggende database. Deze database doet namelijk wat de bot moet doen en dat is antwoorden geven op de vraag die de gebruiker stelt.

Google bouwt al jaren aan zijn database, sterker nog..Google is een database. Vanaf moment 1 is dit bedrijf bezig geweest met in kaart brengen van informatie en deze op een gebruiksvreindelijke manier presenteren aan de gebruiker. Ook de applicaties van Google maken gebruik van deze informatie maar daarnaast voeden ze de database ook nog eens.

Wanneer we een chatbot willen we gebruiken zal het vooral om basale informatie gaan. Openingstijden, antwoorden op veel gestelde vragen, route, menu’s en dergelijke. Laat dat nu juist de informatie zijn die we al jaren in Google stoppen via onder andere Google Places, Google+, etc etc…

Conclusie

Voorat we ons gaan storten op het maken en implementeren van (chat)bots voor allerlei platformen kunnen we ons misschien eerst beter concentreren op het optimaliseren van de vindbaarheid. En dan hebben we het niet (alleen) over de vindbaarheid maar ook over de informatie die we via de verschillende tools aan Google geven.

Het zou zomaar eens kunnen dat Google Assistant de Bot to Go zal zijn in de nabije toekomst.

Like what you read? Give Dim! a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.