DincerDegre
Published in

DincerDegre

Php İmlerinin Kullanımı

Uzunca anlatmak gerekirse HTML sayfasının içerisine Php kodları gömebilir ve sayfa her ziyaret edilişinde bu kodları çalıştırabilirsiniz. Php, web sunucusunda yorumlanır ve çıktı HTML kodları olarak ziyaretçinin tarayıcısına gönderilir.

Bu kadarını zaten biliyorduk şimdi işi biraz daha ileriye götürüp Php ile ilgili işimize yarayacak şeyleri öğrenmeye başlayalım.

Php İmlerinin Kullanımı

Php imi nedir diyorsanız kodu başlatıp bitiren şeylerdir. HTML imlerine benzerler ama farklıdırlar. Html imleri < ve > işaretleridir. Php imleri ise <?php ve ?> işaretleridir. Bu php imlerinin arasında kalan kodlarda php kodlarıdır.

Bu imler tarayıcıya php kodlarının başladığını ve bunların php diline göre yorumlanması gerektiğini söyler. Php imleri tek biçimde değillerdir. Yani isterseniz bu imleme yerine başka türlü imlemeyi de kullanabiliriz ama bunun standartı yukarıda gösterilendir.

Diğer imleme tarzlarını da bilmemiz açısından onları da anlatmak gerekiyor. Toplam 4 çeşit Php imleme tarzımız var. Sırasıyla;

XML Tarzı

En genel kullanım şeklidir ve sorunsuz şekilde kullanılır. Sunucu yöneticileri bu im şeklini kapatamaz ve türündende anlaşılabileceği gibi XML belgelerinde kullanılabilir.

Kısa Tarz

En basit php im tarzıdır. Şahsen bu tarzı daha çok sevmekteyim ve eskidende kullanıyordum ama yeniliğe alışmak ve php kodlarını daha kolay ayır etmek adına bende XML tarzını kullanmaya başladım.

Bu kodu kullanmak istiyorsanız, config dosyanızdan short_open_tag ayarını etkin hale getirmeniz gerekmektedir.

Script Tarzı

En uzun im tarzıdır. Bu yüzdende pek kullanılmaz. Ancak Html editörünüz diğer tarzlarda sorun çıkarıyorsa bu stil ile çalışabilirsiniz.

ASP Tarzı

Bence en gereksiz olan tarzlardan biri. Eğer Asp tarzı ile kodlama yapacaksam, asp öğrenirim diyenlerdenim ben. Yine de isteyenler veya Asp’den Php’ye yeni geçenlerin yadırgamaması için koyulmuş olmalı.

Bu tarzı kullanabilmemiz için config dosyanızdan asp_tags ayarını etkin hale getirmelisiniz. Varsayılan durumda bu ayar etkin değildir.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store