DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP ile Merhaba Dünya

PHP, dünyada en çok kullanılan web yazılım dilidir. Asp, Ruby gibi dillerle de çalışma fırsatı bulmuş biri olarak Php’nin kurulum ve uygulamasının daha kolay olduğunu söyleyebilirim.

Eğer Php, Mysql ve Apache kurulumu yapmamışsanız, uğraşmadığınız iyi olmuş. Bu kurulumu çok kolay şekle indiren XAMPP’ı sizlere tavsiye ederim. Şu anda Windows üzerinde sorunsuz çalışmakta ve eminim diğer işletim sistemlerinde de düzgün olarak çalışacaktır.

PHP ile Merhaba Dünya

Bu konuya Merhaba Dünya demeye girdik ama nelerle uğraştık değil mi? Devam edelim. İşin zor kısmını geride bıraktık. PHP ile çalışmamızı sağlayacak ortamı yarattıktan sonra şimdi Merhaba Dünya deme zamanı geldi demektir.

Şimdi sıra geldi merhaba.php dosyamızı oluşturmaya ama bunu klasik merbaha dosyası olarak değil, dinamik olarak bize bugünün tarihini gösteren bir şekilde yapacağız. Yani bu bize Merhaba Dünya diyen ilk dinamik php dosyamız olacak.

Yukarıda XAMPP kurulumu sırasında anlattığım htdocs klasörüne girin ve Not defteri, Netbeans yada benzer bir yardımcıyla aşağıdaki kodları yazıp bunu htdocs klasörü içine merhaba.php olarak kaydediniz.

Yazdığım kodları php dosyası olarak kaydettikten sonra XAMPP‘ın çalışır olduğundan ve Apache‘nin Start yapılmış olduğuna yani Running olarak görüldüğüne emin olalım.

Web Tarayıcımızı açarak http://localhost/merhaba.php ye girelim. Eğer herşeyi doğru yapmışsak karşımıza Merhaba Dünya diyen ve Bugün’ün tarihini veren bir sayfa çıkmış olmalı. Neden Mysql‘i açmadık diyenler olabilir. Şu anda veritabanıyla bir işimiz yok o yüzden onu açmadık ama isterseniz o da açık olabilir, bir sorun yaratmaz.

İşte ilk Php dosyamı böyle hazırlamıştım dersiniz bu yaptığınızı ileride anlatırken torunlarınıza 🙂 Daha başka konularda görüşmek üzere.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store