DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP’de Array (Değişken Grubu, Dizi) Kullanımı

Php’ye yeni başlayan arkadaşlar Array’i nerede kullanacaklarını göremeyebilirler ama ilerledikçe Array’in işimize nasıl yarayacağını kavrayacaklardır.

Array’i anlatmak için örnekleri incelememiz bizim için daha kolay olacaktır.

Dizi Oluşturma

Değişkenlerimizi tek tek yazmak yerine array ile aşağıdaki gibi yazabiliriz.

Sayısal Diziler

Bu örnekteki dizilere Sayısal dizilerde denir. İlk yöntemde görüldüğü üzere bir değişkene Array yardımıyla 3 değişken atadık, 2. yöntemde ise bir değişkene tek tek 3 değer atadık.

Çağrışımsal Diziler

Bu örnekteki dizilere ise Çağrışımsal Diziler denir. Burada da 2. yöntem ile diziye bilgi girmeyi gördük.

Çoklu (İç İçe diziler)

Array (Dizi) oluştururken Neler Öğrendik

Bu bölümde Array oluşturmayı öğrendik. değişkenden sonra yazdığımız [0], [1] gibi kısımlar elemanın dizideki anahtarıdır ve [0] dan başlar. Çünkü dizilerde saymaya birden değil SIFIR dan başlarız.

Bu anahtarları kendiniz belirlediğiniz zaman (Çağrışımsal Diziler’deki gibi) sayısal değerler yerine metinsel değerlerde girebilirsiniz, fakat bu değeri tırnak içine almayı unutmamalısınız.

Not: Bunları konunun bu kısmında anlatıyorum. Çünkü birazdan anlatacaklarım için bu not kısmını bilmeniz gerekli

Diziye Eleman Ekleme

Diziye yeni eleman eklemek istiyorsak yapmamız gereken oldukça basit.

Bu kodu çalıştırdığınızda $dizi dizisine yeni elemanımız eklenir. Anahtarlar (çağırmak için kullandığımız sayılar) otomatikman sıradaki boş numaraya gelen elemanı eklerler veya dizi elemanımız bir değişkene atarız sonra o değişkeni dizinin elemanı olarak ekleriz.

Sonucu yazdırdığımızda ikisi de aynı sonucu verecektir.

Unset ile Diziden Eleman Silmek

İlk bölümde dizi oluşturmayı öğrendik, şimdi oluşturduğumuz diziden bir değeri silmek istiyorsak ne yapmalıyız onu göreceğiz.

İşte diziler hakkında bilmeniz gerekenlerin özeti budur. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store