DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP’de döngüyü sonlandırmak, devam ettirmek (Continue, Break)

PHP, bize kocaman bir kütüphane sunmakta ve bu kütüphane içinde kodlar dolu, işte bizde bunları elden geldiğince yeni PHP Coder’lara anlatmaya çalışıyoruz.

Break Nedir?

Break, döngüyü sonlandırmaya yarar. Break kodunu daha çok Switch fonksiyonunda kullanırız. Break yazıldığında döngü sonlanır, yani döngünün devamı çalıştırılmaz.

Continue Nedir?

Continue, döngüyü devam ettirmek veya sırayı atlamak için kullanılır.

Peki Break’i nasıl kullanırız?

Bu iki kodu anlamak için örneklerle açıklamak sanırım daha iyi olacaktır. Şimdi aşağıdaki örneği güzel inceleyelim.

Break‘in kullanımı While döngüsüyle gördük. Eğer $benimisteğim değişkeni tanımlıysa döngü 5 e kadar sayıp, duruyor. Yoksa Sayıyorum deyip, o satırı hiç görmeden 0’dan 10’a kadar devam ediyor. Şimdi de Continue‘yu görelim.

Continue Nasıl kullanırız?

Yukarıdaki örnekle de Continue nin nasıl çalıştığını sanırım, tam anlamıyla anladık. Örneğimizde $sayisay 7 e eşitlendiğinde o döngüyü atlıyor, birşey yazdırmıyor ve döngünün bir sonraki turunu atmasına izin veriyor.

Sonuç

Şu anda bu komutları nerede kullanacağınızı tam olarak kavrayamamış olsanızda, bir projenizde bu tip birşey aradığınızda, bunun Break ile Continue olabileceği aklınızın bir köşesine kazındı, Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store