PHP’de Değişken Kullanımı

Dincer Degre
DincerDegre
Published in
2 min readOct 13, 2022

--

Değişkenler belli bir tanım verebildiğimiz ve tanımlarını değiştirebildiğimiz değerlerdir. İsminden de anlayabileceğimiz gibi değişkenlerin değeri kodun başında ve sonunda farklı olabilir, yani değişebilirler.

Php’de değişkenler $ ile başlarlar. Php’de de diğer programlama dillerinde olduğu gibi değişkenlere bir değer vermeden tanımlanması mümkündür, fakat bu gerekli olmadığı için genellikle kullanılmaz.

Php sürümümüze ve ayarlarımıza bağlı olarak kullanabileceğimiz 3 farklı değişken tipi vardır. Bu tipleri aşağıdaki örneklerden görebilirsiniz.

$degisken // Kısa yazım tipinde değişken
$_POST['degisken'] // Orta yazım tipinde değişken
$HTTP_POST_VARS['degisen'] // Uzun yazım tipinde değişken

Bu tipleri ve anlamlarını açıklamak istersek;

Kısa Yazım Tipinde Değişken

En çok kullanılan ve Php hakkında örnekleri incelerken en çok karşılaşacağınız değişken tipi türüdür.

Orta Yazım Tipinde Değişken

Şu anda en çok tavsiye edilen değişken türüdür. Kullanımı oldukça kolaydır. Ancak bu tip Php’nin 4.1.0 sürümüyle beraber geldiği için önceki sürümlerde çalışmama gibi bir sorunu vardır.

Uzun Yazım Tipinde Değişken

Bu tip tavsiye edilmez ve Php ile çalışan çoğu insan tarafından da benimsenmemiştir. Yazımı en uzun olduğu için uzun yazım tipinde değişken denmiştir.

Bir Değişkene Değer Atamak

Php’de değişkenlere değer atamak oldukça kolay bir işlemdir. Bunu aşağıdaki örnekler yardımıyla görebilirsiniz.

<?php
$isim = "degre";
$tarih = 2020;
?>

Yukarıdaki örnekte 2 değişken belirledik ve 2 değer atadık. İlk değer string (yazı) olduğu için tırnak işareti kullandık, ikincisi de integer (sayı) olduğundan tırnak işareti kullanmadan değeri atadık. Veri tiplerine başka bir konumuzda değineceğiz, şimdilik kulak aşinalığınız olsun yeter. Şimdi bu iki değerin altına aşağıdakileri de yazalım ve kodu çalıştıralım.

<?php
echo $isim;
echo $tarih;
?>

Sayfayı açtığımızda sayfada degre2009 yazısı çıkmış olmalı. Şimdi farklı bir örnek verelim. Aşağıda yazdıklarımı sizde boş bir php sayfasına yazın, kaydedin ve sayfayı çalıştırın.

<?php
$isim = "degre";
$marka = "isim";
echo $$marka;
?>

Bu örneği çalıştırdığımızda ekrana degre bastırılacak. Çünkü php $marka adlı değişkenin "isim" adlı değişkeni tuttuğunu bilecek ve çift dolar işaretini gördüğünde $marka değişkeninin değerini değil, onun tuttuğu değişkenin değerini bize yazdıracaktır.

Sonuç

Php’de değişkenler bu şekilde kullanılırlar. Değişkenlerin çalışma mantığını az çok kavradığınızı umuyorum. Sağlıcakla Kalın.

--

--