DincerDegre
Published in

DincerDegre

Php’de For Döngüsü Kullanımı

En çok kullanılan PHP döngüleri While ve for döngüleridir. While’ı bir başka konuda anlatacağım. Şimdi for döngüsüne bakalım. Özellikle Array ler ile çalışırken for döngüsü oldukça işe yarar.

For döngüsü belirli sayıda döndürülecek kodların kullanımında oldukça işe yarar. For döngüsüne 3 parametre girilir;

Şimdi döngümüzün çalışma mantığını görelim;

for( başlangıç değeri; koşul; her seferinde yapılacak olan iş ) {
// koşul doğru olduğu sürece çalışacak kod
}

Bu mantıkla aklımızda birşeyler oluşmuş olmalı. Şimdi bunu bir örnekle pekiştirelim.

for($degrekosul = 0; $degrekosul < 6; $degrekosul++) {
echo ' Say '.$ilgiselkosul;
}
// Bu kod çalıştırıldığında çıktısı
// Aşağıdaki gibi olur
Say 0
Say 1
Say 2
Say 3
Say 4
Say 5
// Bu çıktıyı While döngüsüyle karşılaştırın
// Aynı çıktıyı aldığımızı göreceksiniz

Kodu okuyabilmişseniz, nasıl bir döngü oluşturduğumuzu anlamışsınızdır ama yeni olanlar için ben anlatayım. For yazıp döngümüze başlangıç verdik.

İlk olarak başlangıç değerini belirliyoruz. Yani $degrekosul değişkenine 0 (Sıfır) değerini atadık, Sonra koşul olarakta bu değişken 6 dan küçük oluncaya kadar “Say (değişken numarası)” yaz dedik ve her yazdığında da $degrekosul değişkenini bir arttır dedik ($degisken++ bunun olmasını sağlar)

While’da bunu Koşul olumlu olduğu sürece yaparken For’da bunu başlangıçta veriyoruz. Sanırım For döngüsünün kullanımını da çözdük. Belli sayıda döngülerde En İDEAL i bu döngüdür.

Bir dahaki yazıya kadar Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store