DincerDegre
Published in

DincerDegre

Php’de For Each Kullanımı ve Array (Dizi) Listelemek

For Each döngüsünde (Loop) isminden anlaşıldığı gibi iş sona erene kadar bütün değerlerin her birini (Each) döndürür ve döndürecek değer kalmadığında döngüyü bitirir.

For each döngüsüne array döngüsü de denir. Parametre olarak bir dizi alır, ve dizi içindeki eleman sayısı kadar döner. Sadece bir dizi ve foreach döngüsü ile güzel bir listeleme yapabiliriz.

For Each Kullanımı

Foreach döngüsü, bir dizi değişkenin bütün elemanları için istenilen işlemi yapar. For döngüsündeki gibi işlemin kaç defa tekrar edileceğini belirtmeyiz.

Kullanımı oldukça kolaydır. Döngünün tekrar sayısını dizideki eleman sayısı belirler. Dizi bittiğinde döngüde biter.

Bu döngüde as deyiminden sonra yazdığımız değişkene her döngüde sırayla bir eleman değerini yükler.

Bu döngüyle küme parantezleri { // kod } arasında kalan kodları her eleman için çalıştırıyoruz.

Her seferde işlem görecek elemanı $elemanlar değişkenine atıp echo komutuyla yazdırıyoruz.

Satır sonundaki <br /> etiketiniyse alt satıra geçmek için kullanıyoruz. Kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

degre1

degre2

degre3

For each’i anahtarlar ve değerler ile kullanma

Yukarıdaki örnekte Dizinin sadece değerlerine ulaştık. Şimdi ki örnekte hem dizinin anahtarlarına hemde değerlerine ulaşacağız.

Gördüğünüz gibi For each döngüsü bu şekilde kullanılır. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store