Mihael Tomić
May 4 · 2 min read

Što je DIO?

DIO (Dizajnerska inicijativa Osijek) je inicijativa podržana od strane Osijek Software Citya koja će služiti kao platforma za jačanje dizajn scene i organizaciju edukativnih sadržaja — radionica, predavanja i panela.

Zašto?

(Dobar) dizajn je neizostavni dio svakodnevnog života, a također i jedan od najbitnijih kotača koji pokreću IT industriju. Nakon što je Osijek prepoznat kao mjesto u kojem su stvaranje softvera i programiranje probudili mlade i povećali broj zaposlenih, želimo sličan koncept prenijeti i na dizajn.

Osim svjetski poznatih predavača s kojima smo u prošlosti odlično surađivali namjeravamo uključiti mlade dizajnere koji žele prezentirati svoje radove, nove tehnologije ili dizajnerske procese kojima dolaze do rezultata. Na taj bismo način pomogli Osijeku bolje pozicioniranje na tržištu dizajna, kao i samo jačanje sveukupnog znanja domaćih dizajnera. Naravno, međusobno druženje i upoznavanje jedna je od najbitnijih stvari koje želimo potaknuti kroz inicijativu.

Prethodni projekti

Jedan od projekata koji utire put toj ideji je i Digital Design Academy, projekt koji prepoznat u zajednici kao odličan put ulaska u svijet dizajna. Kroz dvije godine Akademiju je prošlo 14 predavača i odabrana 53 polaznika od 256 prijavljenih, a dobar dio mladih dizajnera se zaposlio u osječkim i hrvatskim tvrtkama.

Design talks je projekt koji je započeo kao serija sastanaka gdje dizajneri pričaju o novim tehnologijama, problemima u industriji i predstavljaju zanimljive tehnike dizajn procesa. No kako je prolazilo vrijeme projekt se razvijao i postajao sve veći. Iza sebe ima događaje na kojima se pričalo o korisničkom iskustvu, predstavljali portfelji, razgovaralo o korisničkom iskustvu Rimac električnih automobila, radio sito-tisak i sl.

Vizija

U budućnosti želimo što više ojačati scenu i dovesti je do razine kada uvođenje dizajna na fakultet kroz stručni studijski program postaje logičan korak naprijed, jer kvalitetno i dugoročno obrazovanje put je prema sigurnoj budućnosti.


dio-community

DIO je platforma za jačanje dizajn scene i organizaciju edukativnih sadržaja — radionica, predavanja i panela. U dane kada nema predavanja družit ćemo se na Spectrumu, našoj community platformi, i dijeliti nova znanja.

Mihael Tomić

Written by

Design lead at @monosoftware, editor @TasteofCroatia, occasional (read:old) sk8boarder and passionate fan of extreme music…

dio-community

DIO je platforma za jačanje dizajn scene i organizaciju edukativnih sadržaja — radionica, predavanja i panela. U dane kada nema predavanja družit ćemo se na Spectrumu, našoj community platformi, i dijeliti nova znanja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade