Avusturya’nın uyanık Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, mülteci kamplarının Mısır, Gürcistan veya Balkanlar’da kurulmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında mülteci kampları kurulmasını öneren Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, söz konusu kampların Mısır, Gürcistan veya Balkanlar’da kurulmasını istedi.

“AB dışında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR ile birlikte yürüteceğimiz mülteci merkezlerine ihtiyacımız var” diyen Kurz, kampların nerede kurulacağının bir öneminin bulunmadığını ifade etti.

‘AKDENİZ GÜZERGAHINI KAPATALIM’

Kurz, Avrupa’ya yasadışı yollardan giren sığınmacılara Akdeniz güzergahının kapatılması gerektiğini de savundu: “AB’nin dış sınırlarındaki birini durdurup geri göndermek, Berlin ya da Viyana’da halihazırda bir daireye taşınanları göndermekten daha kolay.”

MERKEL’İN MÜLTECİ POLİTİKASINA TEPKİ

Avusturyalı bakan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mültecilere yönelik açık kapı politikasını da eleştirdi. Kurz, Merkel’in politikasını bugün yaşanan sorunların nedeni olarak gösterdi: “Bu yanlış politika birçok hükümet başkanı ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi. Bu politika iyi niyete dayalıydı ancak benim için daha başından beri açıktı: insanların orta Avrupa’ya girmesine izin verirsek, daha da fazlası gelir.”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.