Recep İvedik 5'i, 3. haftasında maalesef 5.4 milyon seyirci izledi.

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'in 3. haftasında 5.4 milyon seyirci sayısına ulaştığını Instagram hesabından açıkladı. Serinin en çok izlenen filmi 7 milyonun üzerine çıkan Recep İvedik 4 olmuştu.

Like what you read? Give Diyez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.