Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması, Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyacak

BM mahkemesi, Türkiye’yi BMGK’ya taşıyor

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT), Türkiye’nin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Uluslararası Ceza Mahkemeleri (UCM) yargıcı Aydın Sefa Akay’ı serbest bırakmamasını BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıyacak.

BM’nin Yugoslavya ve Ruanda’da yaşanan savaş suçları ve soykırımlarla ilgili davalarından kalan temyiz ve diğer yasal işlemlerle ilgilenen Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması’ndan yargıç Theodor Meron yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin UCM yargıcı Aydın Sefa Akay’ı serbest bırakması konusundaki yükümlülüklerine uymakta başarısız olduğunu belirterek “ Bu konu BMGK’ya rapor edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Aydın Sefa Akay

Ancak BMGK’nın konu hakkında nasıl bir yaptırım uygulayabileceği bilinmiyor.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması ocakta diplomatik dokunulmazlığa sahip olan yargıç Aydın Sefa Akay’ı serbest bırakması ve hakkındaki davaları düşürmesi için Türkiye’ye 14 Şubat’a kadar süre tanımıştı.

Like what you read? Give Diyez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.