Gymnasieleverne fra Ørestads Gymnasium, der overtog nyhedsfladen for en dag hos TV 2 Lorry.

Journalister lærte at tænke “ungt” da gymnasielever overtog nyhederne

TV2 Lorry inviterede fire gymnasieklasser til at stå for nyhederne fire fredage i sensommeren 2017

Af Karen Løth Sass, journalist og lektor, Mette Mørk, journalist og adjunkt, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fire gymnasieklasser, fire nyhedsfredage på TV2 Lorry — og frie hænder for de unge til selv at bestemme indholdet i nyhedsfladen 19.30. Sådan så eksperimentet Takeover ud for TV2 Lorry. I sensommeren 2017 ønskede stationen at få en dybere indsigt i de unge medieforbrugere og deres syn på nyheder. Og selvom sendefladen de fire fredage ikke blev vendt fuldstændig på hovedet, så gav samarbejdet Lorry nye tanker om deres eget take på at tiltrække de unge brugere.

Eksperimentet begyndte med et udsagn fra en ung gymnasieelev:
 — I taler altid om os — aldrig med os!

Sådan sagde eleven til direktør Morten Kjær Petersen og nyhedschef Ninna Kokholm. De sad sammen med en gruppe unge i en bus på vej til en Public Service-konference og talen faldt på unges medievaner og om vanskeligheden ved at ramme netop de unge som målgruppe. Udsagnet fra gymnasieleven rammer meget godt mediernes overordnede problem med unge brugere. De har masser af viden om deres vaner og præferencer, men spørgsmålet er, om forståelsen af målgruppen 15–29 årige er dyb nok hos medier og journalister?

- Vi laver en historie om youtubere, der samler ind…øhhhh, ved du godt, hvad en youtuber er?

I hvert fald provokerede udsagnet de to Lorry-ledere nok til, at de udviklede projektet Lorry Takeover, hvor fire fredages nyhedsformidling alene skulle produceres og redigeres af gymnasielever.

De to ledere på den regionale station håbede på to ting. Dels at skabe mulighed for et indblik i de unges tanker om og præferencer for nyheder. Dels — og mindst lige så væsentligt — handlede eksperimentet om at give Lorrys egne journalister muligheden for at bruge en hel dag sammen med et ungt menneske. For nok var planen at lade de unge tage over, men for at være sikker på at udkomme med nyhedsudsendelser i løbet af dagen og kl. 19.30 skulle de erfarne journalister være solide og rutinerede støtter for de unge i processen. De unge kom fra gymnasier i Københavnsområdet, hvoraf en del af dem tidligere har samarbejdet med TV-stationen i forbindelse med deres mediefag.

At følge med kan også være på Snapchat

Det viste sig hurtigt i løbet af de fire fredage, at de unge havde en anden tilgang til kurateringen af historier og nyheder end de rutinerede journalister. Det, journalister traditionelt forstår ved begrebet nyheder eller det “at følge med og være velorienteret”, defineres ikke på samme måde hos de unge. Lidt groft trukket op kan man sige, at på redaktionen og for journalisterne vil det ”at følge med” defineres som en daglig berøring med klassisk publicistiske medier. De unge skelner ikke i seriøse og mindre seriøse historier — direkte adspurgt i DMJX-undersøgelsen mener de, at det at følge med/ holde sig opdateret handler om at være vidende om de historier, der trender på nettet og i deres feeds på fx Facebook eller Instagram.

De skal slippes fri — næsten

- Meningen er, at de skal tage over og bestemme, sagde nyhedschef Ninna Kokholm da eksperimentet Takeover gik i gang 18. august 2017. Men det viste sig hurtigt, at tv-mediets tunge teknik og logistik ikke sådan lige lod sig overlevere til helt grønne gymnasieelever. TV2 Lorry gav mange gode råd i starten, måske lidt for mange? Eleverne var benovede over stedet og mediet og Ørestadens Gymnasium lagde således ud med en jakkesæt-klædt studievært og en nyhedsflade i ret traditionel Lorrystil.

Vi tog vildskaben ud af dem, sagde Ninna Kokholm efter den første fredag.

Det med den subjektive fortæller bruger vi ikke på Lorry, men jeg blev bekræftet i, at det vil et yngre publikum gerne have

Det gav stof til eftertanke for de næste fredage, hvor det lykkedes at slippe de unge fri uden helt så meget instruktion fra de erfarne journalisters side. Men nyhedsfladen blev aldrig vendt fuldstændig på hovedet. Det er svært for utrænede at spille ind og bestemme, når mediet er teknisk tungt og logistisk krævende. Det kræver overskud at være innovativ. Og det er vanskeligt for trænede journalister ikke at instruere og komme med gode råd, når der ikke bydes så meget ind fra nybegynderen. For tiden går og deadline nærmer sig. Men der kom alligevel tankevækkende oplevelser og historier ud af det. Også sjove øjeblikke på Lorry-redaktionen, hvor generationskløften stod lysende klart: Vi laver en historie om youtubere, der samler ind…øhhhh, ved du godt, hvad en youtuber er?

Nye nyhedskriterier

De unge valgte deres historier ud fra egne nyhedskritier, der ligger tæt op af eksempelvis de kriterier som Aslak Gottlieb i sit whitepaper på baggrund af et fellowprojekt om unge mediebrugere, #newsforteens, definerer — han kalder dem engagementskriterierne, og overskrifterne er: trending, meningsfuldhed, engagement, overraskelse og konstruktivitet.

Konflikten var altså ikke en forudsætning for en nyhedshistorie for de unge og de definerede væsentligheden, som noget, der betød noget for dem selv i deres liv. I Lorry-eksperimentet kunne man samtidig se, at de unge lagde vægten på at historierne blev fortalt på en engageret og personlig måde. Det udfordrede de meget nøgterne og objektive journalister:

De synes sagtens at vi kunne fortælle mere nuanceret, end vi plejer. Og de to, der var ude til festivalen, oplevede ikke, at det var et problem, at der ikke rigtig var nogen derude. ”Sådan er virkeligheden jo,” var deres holdning. Det med den subjektive fortæller bruger vi ikke på Lorry, men jeg blev bekræftet i, at det vil et yngre publikum gerne have, så det synes jeg, Lorry skal overveje, sagde en af journalisterne efterfølgende om de unges måde at arbejde på.

Gymnasieelev som TV 2 Lorry-reporter til Ungdommens Folkemøde.

De vigtigste erfaringer

Takeover gav stof til eftertanke, inspiration og et nyt blik på egne vaner og rutiner.

I ugerne efter og fremover har det ifølge nyhedschef Ninna Kokholm også givet flere historier, hvor enten indhold eller form har afsæt i en “yngre” tankegang.

- Vi har haft mange pensionister på TV for det er altid nemt at finde det borgernære i historier om ældrepleje, hjemmehjælp og historier om eksempelvis e-sport ligger ikke lige til højrebenet for en redaktion som vores.

Ville magtovertagelsen være mere reel, hvis de også havde magten ikke kun over form og indhold, men frit valg på platformen?

Det er klart man ikke på fire fredage ændrer indgroede og aldersbetingede tankemønstre, rutiner og vaner på en redaktion. Men eksperimentet åbnede for samtaler mellem de unge og de rutinerede journalister. Og de unge bød ind med historier om emner, der optog dem: sikkerhed på nettet, youtubere laver velgørenhed og unges druk, alkoholgrænser for gymnasiefester. Man kan stille spørgsmålstegn ved om der er en ægte langtidseffekt af projektet. Om man som journalist ændrer tilgang til idéudvikling og vinkling alene efter fire fredages unge-påvirkning.

Samtidig kan man pege på det indbyggede paradoks i at bede unge om at nyhedsformidle på en traditionel flow-tv-flade.

For lader man i virkeligheden de unge tage over, få magten, bestemme, når man samtidig forventer, at de udkommer på en platform, som de nok kender, men aldrig selv ville bruge? Ville magtovertagelsen være mere reel, hvis de også havde magten ikke kun over form og indhold, men frit valg på platformen? Og udkom med regionale nyheder alene på YouTube, Facebook eller Snapchat?

Det er sjældent i livet, at man oplever sådan et samspil.

Men i evalueringen på eksperimentet Takeover viser, at eksperimentet gav et udbytte for de involverede. Nok allermest på de indre linjer på TV2 Lorry. Her lå det største udbytte hos journalisterne, der nok lærte noget om de unge, men måske mest om dem selv, deres egen måde at tænke på, deres opfattelse af nyhedskriterier — ord og begreber som ung, nyheder og væsentligt. De fik muligheden for en samtale og et samarbejde med en ung og det var udbytterigt.

Rent sociologisk var det ret spændende. Vi kommer med to forskellige perspektiver — journalisten og den unge — og skal finde et samspil. Det er sjældent i livet, at man oplever sådan et samspil. Det er en god øvelse at blive tvunget ud i, sagde en Lorry-reporter bagefter.
 Eksperimentet gav eftertanke over egen praksis, rutine og vaner. Og en fælles redaktionel erfaring, som der kan refereres til og trækkes på fremadrettet. Og for at støtte tænkningen i historier, der appellerer mere til unges foretrukne nyhedstilgang har TV2 Lorry nu udviklet sine egne nyhedskriterier inspireret af Takeover og de unge: håb, nuancer, personlig og ærlig. Alle sammen ord, der spiller godt ind i tankegangen hos en ung modtagergruppe, der ikke vægter konflikten i historien højt, men mere det konstruktive og perspektiverende.

Læs hele rapporten her:

https://www.ucviden.dk/portal/files/54483522/TV2_Lorry_Takeover_rapport_2018.pdf