Doğuş Technology
Published in

Doğuş Technology

GCP’de Kafka Kurulumu

GCP’de Kafka Kurulumu

Hangi yollar mevcut?

Apache Kafka Kurulumu

 1. Öncelikle GCP console’a kullanıcımız ile giriş yapıyoruz.
 2. Buradaki linki kullanarak Kafka Click to Deploy’a ulaşıyoruz.
 3. Launch butonuna tıklıyoruz. (bugün itibari ile yaklaşık en düşük vm ücreti: $24.75/ay)
 4. Eğer karşımıza “Required APIs” sayfası gelirse, “Enable” butonuna tıklayabilirsiniz.
 5. Karşımıza VM’in ayarları çıkacak, burada dilediğiniz ayarı yapabilirsiniz. (default olarak da bırakabilirsiniz)
 6. Ardından Deploy butonuna tıklıyoruz ve bekliyoruz.

External ve Internal IP’leri Bulalım

 • External IP: Bu bizim makinemizin Public IP’si, ileride uzak bağlantı için kullanacağız.
 • Internal IP: Aynı network’de bu makineye ulaşmak istediğimizde kullanacağımız IP. İlerleyen aşamalarda “$BROKER_IP” olarak kullanacağız.

Hızlı Bir Test

 1. Öncelikle az önce deploy ettiğimiz Kafka VM Instance’ına tekrar ulaşalım.
 2. Ardından tablonun en sağında bulunan “SSH” butonuna tıklayıp, makineye bağlanalım.
 3. Sonrasında aşağıdaki komut satırlarını sırasıyla çalıştıralım ve mesajımızın topic’e yazıldığını görelim.
batuhan@kafka-vm:~$ export BROKER_IP=10.164.0.2
batuhan@kafka-vm:~$ sudo apt install -y kafkacat
batuhan@kafka-vm:~$ echo 'Heyyo!' | kafkacat -b $BROKER_IP:9092 -t dt_topic
batuhan@kafka-vm:~$ kafkacat -b $BROKER_IP:9092 -t dt_topic -e
Heyyo!
Giphy

Firewall Rule (Kuralları)

 1. “VPC network > Firewall” menüsü altından önce firewall’a erişelim.
 2. 2. Ardından “Create Firewall Rule” butonuna tıklayarak aşağıdaki rule’ları tanımlayabilirsiniz.
Firewall Kuralları
 • TCP:22 portuna izin vermemizin sebebi, VM’e ssh bağlantısı yapabilmemizi sağlamak.
 • TCP:9092 ise Kafka’nın default port’u. Eğer bir producer uygulamamız varsa ve GCP üzerinde aynı VPC içerisindeyse aslında 9092 portunu açmanıza gerek yok. Ancak özellikle development ortamı için açılabilir ki local’den bir client aracılığı ile topic’leri ya da gelen message’ları görebilelim.
 • 80 ve 443 portları ise bidiğiniz gibi HTTP ve HTTPS erişim için.

Kafka Ayarları

batuhan@kafka-vm:~$ sudo nano /opt/kafka/config/server.properties
advertised.listeners=PLAINTEXT://123.45.67.89:9092
batuhan@kafka-vm:~$ sudo systemctl restart kafka

Kafka Client

--

--

Doğuş Technology — Digital Solutions Group

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store