Sr. Sorawit
Mar 10 · 3 min read

เกริ่น

เนื่องจากมีคำถามเข้ามาในเพจ Facebook ว่า MacOS ดีมั้ย ซึ่งใน Blog นี้จะพูดถึง Notebook ตระกูล Mac เท่านั้นนะครับ โดยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพี่คนเดียวนะครับ โดยนำประสบการณ์ของตัวเองมาเล่า ซึ่งพี่เป็นบุคคลที่เคยใช้ Notebook ทั้ง Windows มา 2 เครื่องแล้ว หลังจากนั้นย้ายมา MacOS นะครับ

ทำไมถึงเปลี่ยนจาก Windows สู่ MacOS

ทุกคนที่เคยใช้ Windows มาก่อนจะพบปัญหาบ่อยๆ ว่าเครื่องค้างบ้าง หรือ ขึ้นจอฟ้าบ้าง (แล้วเครื่องชอบมามีปัญหาตอนรีบๆ กับตอนจะปันงานนี้สิ 55555+) ซึ่ง ณ​ ตอนนั้นพี่ใช้ Windows ในระหว่างที่พี่เรียนปริญญาตรีตลอด 4 ปี โดยเปลี่ยน Notebook มา 2 ครั้งเท่ากับใช้เครื่องละ 2 ปีโดยเฉลี่ย

Blue Screen

ทำให้หลังจากเรียนจบเลยมาคิดว่าถ้าจะเปลี่ยน Notebook ใหม่จะลองไปใช้ Macbook Pro ของ Apple ดู

โดยกิเลสเริ่มจากไปเห็นมีนักพัฒนา (dev) คนอื่นเหมือนกัน ใน youtube ใช้ จึงเป็นจุดเริ่มมีความอยากใช้ตาม ก็เลยไปหาเหตุผลต่างมา support ว่าจะซื้อดีมั้ยดีเนื่องจากมันราคาแพงกว่ายี่ห้ออื่นมาก แต่สุดท้ายก็ซื้อเนื่องจากความอยากได้มาเยอะมากกว่าเห็นผล เพราะอ่านอะไรมาก็โยงเข้าว่ามันดีได้หมด 55555+ (กิเลสล้วน)

สรุป เหตุผลที่ซื้อมันก็เหตุผลทั่วไปที่หาได้ตามในเน็ต ซึ่งมาฟังหลังที่ซื้อมาแล้วดีกว่า ไปอ่านกันต่อเลย

หลังจากที่ใช้ MacBook Pro มาแล้ว 3 ปี

รุ่นที่ผมใช้นะครับคือ MacBook Pro 2016 ซึ่งนับจากวันที่เขียน Blog ก็น่าจะเกือบ 3 ปีแล้ว (10-Mar-2019) ข้อดีเด่นที่เจอมีดังนี้

 1. ในด้าน Software ไม่เคยพบอาการเครื่องค้าง
 2. เคยเปิดเครื่องไว้ไปปิดเลยประมาณ 2–3 สัปดาห์ พับหน้าจอเก็บลงกระเป๋าอย่างเดียวผลคือ เปิดหน้าขึ้นมาสามารถทำงานต่อเลยไม่มี delay เนื่อง MacBook เองใช้ Hard disk เป็น SSD (Solid State Drive) จึงสามารถทำแบบนั้นได้ (ซึ่ง Windows ยังไม่สามารถทำได้)
 3. เหมาะกับนักพัฒนา (dev) ที่ทำงานบน Linux เพราะเป็น MacOS คือ Linux + UI (ไม่เหมาะกับคนที่เอาไปเล่นเกมเป็นหลัก)
 4. สีจอเที่ยงตรง ถ้าเอา Notebook ทั่วไปมาเปรียบเทียบจะเห็นได้ชัดมาก MacBook ความละเอียดของเม็ดสีชนะขาด
 5. แบตทนจากประสบการณ์ก็มาประมาณ​ 6 ชั่วโมง
 6. Workspace การทำงานมากขึ้นและลื่นไหลอย่างที่ windows ไม่สามารถทำให้ได้
Workspace การทำงาน บน MacBook

พี่รู้สึกได้ว่า MacBook Pro เครื่องนี้คุ้มค่ามาก ถ้าเทียบกับราคาไม่ต้องซื้อใหม่ทุก 2 ปีจากที่ใช้คาดน่าจะใช้นานอย่างน้อย 4 ปี โดยประมาณ เพราะตอนนี้เกือบ 3 ปีแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลย

Mac รุ่นต่างๆ

ถ้าจะเอา Mac ซักเครื่องควรเลือกตามการใช้งาน โดยพี่จะให้ Guidelines แต่ละรุ่นตามนี้นะครับ

 • MacBook Air หรือ MacBook:

สำหรับพี่มอง MacBook และ MacBook Air คุณสมบัติไม่ต่างกันมากจึงอธิบายรวมกันไปเลย ซึ่งบุคคุลที่เหมาะกับ MacBook Air คือ

 1. ไม่ได้ใช้เครื่องทำงานหนัก ทำเอกสาร (Document) เป็นหลัก
 2. พกพาสะดวก
 3. เขียนโปรแกรมพอรันได้ แต่ไม่เหมาะกับการรันโปรแกรมที่กินทรัพยากรหนัก
 4. ใช้ Google Cloud Pathform หรือ Server ของที่ทำงานของตัวเอง ในการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก
MacBook Air

 • MacBook Pro :

ซึ่งบุคคุลที่เหมาะกับ MacBook Pro คือ

 1. ถึงจะหนักขึ้นแต่ส่วนตัว ก็ยังคงพกพาสะดวก
 2. สามารถรันโปรแกรมที่กินทรัพยากรหนักได้
 3. เผื่อการใช้งานระยะยาวได้ดี

สำหรับพี่แนะนำจอ 13” ก็พอเพราะ จะได้ไม่หนัก แล้วก็พกพาสะดวก ถ้าไม่ได้อยากได้เจอใหญ่จริงๆ แนะนำ 13” ครับผม

MacBook Pro

สรุป:

แน่นอนพี่คงเชียร์ให้ซื้อ MacBook Pro แน่นอน เพราะเราต้องเสียตังทั้งที ซื้อทีเดียวได้ระยะยาวไปเลย แต่จะฝากเพิ่มเติมเป็นพิเศษ 2 ข้อหลักๆ คือ

 1. RAM : อย่างน้อย 8 GB แต่แนะนำถ้าสามารถ Upgrade ได้ก็แนะนำ 16 GB ไปเลยเนื่องจากเราซื้อมาแล้วไม่สามารถ Upgrade ทีหลังได้
 2. Apple Care : เมื่อซื้อเพิ่มแล้วสามารถต่ออายุประกันของ MacBook เพิ่มขึ้นได้อีก 2 ปีรวมประกันเครื่องแล้วทั้งหมด 3 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ส่งเครื่องไปเครม keyboard เนื่องจากพิมพ์แรงปุ่มเสียหาย พี่เลยเอาไปเครม Apple ปรากฎ Apple เปลี่ยนตัว keyboard ให้ใหม่ซึ่งได้เปลี่ยนจอ MacBook ให้ใหม่ด้วยเนื่องจาก Macbook ถูกออกแบบมาเครื่องบางสุด ทำให้มาเชื่อมต่อกันหมด ถ้าเปลี่ยนชิ้นส่วนหนึ่ง อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่ยกเครื่องก็ว่าได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ซื้อไว้นะครับ
Apple Care

Follow me.

DOLAB

Education for Software Engineering and We make dreams through this.

Sr. Sorawit

Written by

Data Experience @Guru Square • Software Engineer • From @Thailand • founder dolab • Website:http://dolab.cc/ Email:dolab.founder@gmail.com • Facebook:dolab

DOLAB

DOLAB

Education for Software Engineering and We make dreams through this.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade