A harmadik

A hétvégén belefutottam Jeremy Rifkin előadásába a harmadik ipari forradalomról. Sok mindenről beszél az előadásban, ugrál iparágról iparágra, de végig hihető marad. A beszédének középpontjában az ipari termelékenység határa áll.

A második ipari forradalomban létrehozott rendszerek szerinte a közlekedésben, energia menedzsmentben, telekommunikációban jelentős korlátokkal küzdenek. Szerinte a termelékenység egyszerűen nem tud bizonyos szint fölé menni.

Jeremy szerint nem startupokra és fancy szoftverekre van szükség a termelékenység drasztikus növeléséhez, hanem sokkal prózaibb dolgokra. Az emberek és a gépesítés ugyanis mindössze 14%-áért felel a civilációnk termelési képességének. Ahhoz, hogy sokkal hatékonyabbá váljunk, a gépeket és az emberi termelékenységet fejleszteni tudjuk, az ezeket a vállalkozásokat lehetővé tevő alap rendszereket kell drasztikusan átalakítani.

A szállításban, a kommunikációban, az energia menedzsmentben el kell jutnunk nulla határköltséggel működő ökoszisztémákig. Kommunikációban az internet megjelenésével és az internet térnyerésével megtörtént. Az energia rendszerek egy része bizonyos területeken már visszatermelnek a hálózatba, amikor a házaink, a napelemek áttörnek egy energia termelési szintet a határköltség itt is nullává válik. A közlekedésben az elektromos autók megjelenésével és az önvezető rendszerekkel lényegében a szállítmányozás határköltsége nullává fog válni. És amikor ez megtörténik, akkor jön a vállalkozások új korszaka, ahol az energia szolgáltatók nem energiát termelnek, hanem energiát menedzselnek, ahol a szállítmányozást alapetően nulla határköltségen fogják menedzselni és ahol lényegében mindenben szenzorok vannak. A szenzorok azért fontos szereplői ennek az új világrendnek, mert ugyanazt az optimalizálási képességet adják meg a termelés felett, mint amit a web adott meg az adatbázisok, weboldalak optimalizálása felett.

Ebben a világban jöhet létre a termelékenység új szintje, amelyre korábban nem volt példa. 
Jeremy azt mondja minden kormányzatnak erre kellene fókuszálnia, ezt az alapot kell megteremtenie, hogy a vállalkozásai sokkal hatékonyabbá és versenyképesebbé váljanak.

Like what you read? Give Doransky a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.