Emberi munkák

Ha a jövő munkavállalóját próbálom elképzelni, egyre kevésbé látom a mechanikus, nem emberekkel kapcsolatos munkát reális jövőképnek, kivéve ha nagyon nagy hozzáadott értékű területről van szó. Egyszerűen ha ilyen iramban fejlődik a gépesítés — foxcon idén 30% körüli munkaerőtől válik meg robotizált folyamatoknak köszönhetően, a gyárakban elképesztően erősödik a mechanikus munka kiváltása -, akkor a jövő munkavállalója egyre kevésbé fog olyan munkát végezni, amelyik nem emberekkel kapcsolatos. A legtöbb munkakörben — akár ma még kreatívnak tekintett munkakörökben is — nagyságrendekkel fog nőni a gépiesítés szerepe, a magas hozzáadott értékű munkakörök is egyre nagyobb veszélynek lesznek kitéve.

Vannak dolgok azonban, amik mindennél jobban vonzanak minket és amik nem igényelnek gépiesítést. Néhány példa:

  • Előadás, történetek mesélése. Nehéz itt elképzelni a gépiesítést. Bármennyire is mediáljuk az emberi történeteket technológiákkal, mélyebben megérintő jelenség nincs annál, amikor történeteket, értékeket emberek közvetítenek. Legyen ez egy szertartás, műsor, mese. A kötődés emberi dolog.
  • Empátia és együttérzést igénylő feladatkörök. Az ember alapvetően vágyik az együttérzésre és egy számítógép bármennyire is alkalmazkodik hozzánk és teszi azt, amit szeretnénk, az empátia nagyon fontos számunkra és bár lehet robotokkal támogatni, szerintem az emberi empátia ereje az életünkben elképesztően fontos marad.
  • Vezetés. Az emberek menedzselését a digitális eszközökön keresztül meg lehet oldani, a digitális eszközök könnyedén fogják kiváltani a menedzsment tevékenységeket. A klasszikus vezetést azonban nehezen tudom elképzelni, hogy gépek vegyék át. Egy ember, aki vezetőként lép fel, nem igazán lehet helyettesíteni egy mesterséges intelligenciával felruházott robottal. Tegye fel a kezét, aki szeretné, ha egy robot vezetné.

A példák mögött az áll szerintem, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket elsősorban nem azért szeretünk, mert töklétesek, hanem azért mert emberiek. Az ember adja az értéküket, nem csak a tevékenység minősége. Ezekben rejlik a munka jövője szerintem akár még olyan területeken is, ahol eddig nem gondoltunk rá.

Like what you read? Give Doransky a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.