Hogyan reagálunk az életünket megváltoztató innovációkra?


Hát így:

 1. Még soha nem hallottam róla
 2. Hallottam róla, de nem értem
 3. Értem, de nem látom miért lenne hasznos
 4. Látom hogyan lenne hasznos gazdag embereknek, de nem nekem
 5. Használom, de csak egy játékszer
 6. Hasznossá vált számomra
 7. Állandóan használom
 8. Nem tudom elképzelni az életet nélküle
 9. Komolyan, emberek tudtak élni nélküle?

Mindenki fellép ezekre a lépcsőkre.

 • Okostelefon esetében az átlag már nagyjából a 7-ik ponton tart, sokan a tetején.
 • Okos óra? Még a szakértők többsége is a 2–3 között.
 • Elektromos autó? 4-es

via Kottke

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.