Proglas SKJ u povodu smrti predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita

Drugarice i drugovi, neumitna je smrt otela iz naše sredine druga Tita. Otela ga je nakon jednog neobično plodnog života, a ipak gotovo usred izuzetne stvaralačke aktivnosti jednog radničkog borca i državnika, borca za slobodu radničke klase i radnih ljudi, borca za bolje odnose među ljudima, narodima i državama.

Nema nikakve sumnje da će za naše narode, za narode i narodnosti Jugoslavije, ovo stoljeće biti označeno Titovim imenom i da će rezultati njegovog djela ostati trajni. Na ovom našem tlu, historija je obilježena neprekidnom borbom narodnih masa protiv socijalnog i nacionalnog ugnjetavanja, protiv feudalne tlake i kapitalističke eksploatacije, protiv zavojevačkih planova i interesnih sfera.

Tito je, predvodeći naš revolucionarni pokret, kao nitko prije njega umio pokrenuti i organizirati naše narode i narodnosti i povesti ih u odsudni, pobjedonosni boj za ostvarenje vjekovnih oslobodilačkih težnji. Stvaranje čvrste socijalističke zajednice ravnopravnih naroda i narodnosti, samoupravljanje radnih ljudi, bratstvo i jedinstvo, vlastiti put socijalističkog razvoja, nesvrstavanja i druge velike tekovine naše socijalističke revolucije svjedocima su veličine i značaja Titovog djela.

Lenjin je u ovom stoljeću otvorio proces pobjede socijalizma i socijalističkih revolucija u svijetu — Titovo je djelo snažno pridonijelo svjetskom procesu socijalizma u suvremenim uvjetima. Tito je zacrtao osnovice odnosa među socijalističkim zemljama i pokretima, te pokrenuo proces stvaranja novih društvenih i državnih odnosa u svijetu. Tako je njegova djelatnost prešla granice Jugoslavije, a on — kao ličnost — ušao među najsvjetlije likove današnjice u svijetu.

Njegovo ime jeste i ostat će i među oznakama suvremene epohe čovječanstva. Jedna je velika epoha u historiji čovječanstva našla u Titu svoga čovjeka, čovjeka koji ju je shvaćao i koji je njene probleme gigantskom snagom vodio k rješavanju. Otuda njegov ugled među ljudima i među narodnim masama širom svijeta, među prijateljima i među neprijateljima.

Opraštajući se danas i ovdje fizički od njega, mi mu u ime svih naših organizacija, u ime naših radnih ljudi želimo odati priznanje i zahvalnost za sve ono što je činio i učinio — i nad uspomenom na njega čvrsto obećati da ćemo svim našim silama nastaviti ići putem koji nam je on ukazao i za kojega nas je osposobljavao.

SKJ

Like what you read? Give Leksikon YU Mitologije a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.