รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง Healthcare ก็เช่นกัน ?

30 ยังแจ๋ว

อยากไปเร็วไปคนเดียว อยากไปไกลไปด้วยกัน แต่ถ้ามีหลายคนเกินไป……อาจไม่ได้ไปไหนเลย

(too) Many Stakeholders !

เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนเราชวนเพื่อนไปเที่ยว

Government / Regulator

ทำอย่างไรดี ?

3P : Policy + Partnership + Perseverance

policy

Partnership

Perseverance

Health-tech Startups are coming to town

1.ACO : Accountable care organization

2.HITECH ACT

3.Money Flow

Exit ! — Success story

กลุ่มบริษัทยาที่มาลงทุนใน Tech Startup company

ประเทศไทย 4.0

อ้างอิงจาก Health tech startup Thailand group : จัดทำโดยคุณขัวญ : Smart healthcare และ คุณแบ๊งค์ Block MD

NEXT Action

#Policy -> Think Big, Act small but FAST

รพ.เจ้าพระยา.อภัยภูเบศร จับมือกับ Healthtech startup: Zeekdoc, RingMD

#Partnership -> You don’t have to do everything by yourself

#Perseverance : มันคือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งฟรุ๊งฟริ้ง

หนังสือแนะนำ

เกี่ยวกับผู้เขียน

drtum

Christian | Doctor | Entrepreneur | Family

Dr.Kanapon Phumratprapin

Written by

CEO and CO-Founder of Health at Home

drtum

drtum

Christian | Doctor | Entrepreneur | Family