Dudi Dudi Dudi

Kurumsal hayattan ve kendini kanıtlama çabasından sıkılmış olan Dudi’nin hikayesi.

Hayaller gerçekleştirmek içindir cümlesinden yola çıkan Dudi, aslında kuzenlerinin konuşmayı yeni söktüğü zamanlarda Tuğçe’yi telaffuz edememesinden doğan ve sonrasında ailenin tüm yetişkinlerinin de ağzına pelesenk olan takma isimdir.
Ve Dudi’nin bu yolculuğunda her zaman olduğu gibi ailesi ve biricik eşi de onunla beraberdir.

Dudi Collection bebeklerin masum ve neşeli halinden aldığı ilhamla onlara başta sağlıklı, kullanışlı ve eğlenceli ürünler sunmaktadır. Aynı zamanda bebeklerinin sağlığını göz önünde tutan ve çevresine duyarlı olan her ebeveynin satın alabileceği, organik pamuk ve iplik kullanımına da önem vererek sertifikalı ürünleri bir araya getirmeyi en temel hedefi haline getirdi.

Like what you read? Give Dudi Collection a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.