Luo tarjoukset 60 sekunnissa
Luo tarjoukset 60 sekunnissa
Tarjouspohjat Word-, Excel-, PDF- formaatissa ja Google Drivessa

Ilmainen tarjouspohja

Duuers
Duuers
Dec 3, 2018 · 4 min read

Ilmainen tarjouspohja PDF-, Excel- ja Word-muodossa — päivitetty vuodelle 2019. Suunniteltu erityisesti pienille yrityksille, edustajille, konsulteille ja freelancereille. Ladattavissa ilmaiseksi — ole hyvä!

Valitse haluamasi muoto, napsauta sopivaa kuvaketta ladataksesi pohjan ja täytä se. Olemme myös lisänneet muutaman ohjeen artikkelin alareunaan, jos tarvitset lisäapua.

Tee hyvä tarjous helposti! Tästä blogipostauksesta löydät seuraavat aiheet:

(VINKKI — Wordia tai Exceliäkin nopeampi ja helpompi vaihtoehto on räätälöity tarjousohjelmisto. Voit luoda ja lähettää tarjouksia alle 60 sekunnissa!)

Lataa tarjouspohja, lomake on käytössäsi välittömästi

Yksinkertaisesti valitse haluamasi muoto ja klikkaa kuvaa ladataksesi tiedoston. Word ja Excel pohjat ovat muokattavissa olevia tiedostoja. Muokataksesi Google Drive pohjaa, sinun täytyy joko kopioida tai ladata se.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ladattavat tarjouspohjat

Tarjouksen teko — ohjeet täyttämiseen

Kun olet ladannut tarjouspohjan, sinun on täytettävä se. Varmista, että sisällytät vähintään kaikki seuraavat tiedot.

Ilmainen tarjouspohja
Ilmainen tarjouspohja
Ilmainen tarjouspohja

EXCEL tarjouspohja

Excel-tarjouspohja on paras malli käytettäväksi, jos aiot lisätä tarjoukseen useita tuote- tai palvelurivejä. Lisää vain tuotteen tai palvelun nimi, yksikköhinta ja alv-prosenttiosuus. Pohja laskee kaiken muun puolestasi.

Tarjouspohjan päivämäärä on automaattisesti asetettu tähän päivämäärään, ja tarjouksen voimassaolon oletusarvo on 14 päivää (voit muuttaa tämän tuplaklikkaamalla solua H6). Lataa tarjouspohja klikkaamalla alla.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

PDF tarjouspohja

PDF-tarjouspohjan luomiseen on useita tapoja. Voit muun muassa ladata Word pohjan, lisätä tietosi dokumenttiin ja sitten printata sen PDF formaatissa.

Voit myös klikata Google Drive -pohjaa, syöttää tietosi ja sitten ladata tiedoston PDF-formaatissa. Voit tehdä tämän klikkaamalla tiedostoa/file (ylävasen), valitsemalla lataa/download, ja lopuksi valitsemalla valikosta PDF dokumentti (.pdf).

Jos haluat tyhjän PDF-tarjouspohjan, voit myös ladata tämän valmiin pohjan (suosittelemme, että printtaat ensin ja sitten lisäät tietosi).

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

WORD tarjouspohja

Word-tarjouspohja (tarjouspohja docx-muodossa) toimii hyvin pitkälle samalla tavalla kuin Excel-tarjouspohja, paitsi että siinä ei ole sisäänrakennettuja kaavoja.

Korvaa kaikki tarjouspohjan tiedot omilla tiedoillasi. Tämän artikkelin alaosassa olevalla videolla on enemmän ohjeita mallipohjan käyttämisestä tai sen mukauttamisesta omiin tarpeisiisi.

Lataa mallipohja klikkaamalla kuvaa.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Tarjouspohjat englanniksi

Jos teet liiketoimintaa ulkomailla, voi olla hyödyllistä jos tarjouspohjat ovat englanniksi helposti saatavilla. Pelastamme sinut vaivalta kääntää omat pohjasi ja olemme luoneet nämä sinulle valmiiksi.

Kuten yllä, pohjia löytyy Word-, Excel- ja Google Drive -muodossa, kaikki käännettynä englanniksi. Yksinkertaisesti napsauta ja lataa!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ladattavat tarjouspohjat

Luo oma tarjouspohja

Jos haluat “räätälöidympää” kuin meidän valmiit pohjamme, voit myös luoda oman pohjasi. Olemme koonneet joitakin ohjeita, joissa on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää. Lisäksi vielä vaiheittainen opas ja video ohjeiden mukana.

Miten Luoda Tarjouspohja

Minkälainen on hyvä tarjous — malliesimerkki

Miten sinulta sujuu tarjouksen tekeminen? Malli voi usein auttaa suunnittelemaan omaa tarjousta, etenkin jos tarjouksen laatiminen ei ole vielä kovin tuttua. Kun kyseessä on kirjallinen tarjous, malli auttaa hahmottamaan myös tarjouksen rakennetta. Katso Duuersin mallitarjous, josta voit saada hyviä vinkkejä omiin tarjouksiisi.

Duuers

Web-pohjainen tarjoustyökalu rakennusalan yrityksille.

Duuers

Written by

Duuers

Web-pohjainen tarjoustyökalu rakennusalan yrityksille. Lue lisää — ja luo ilmainen tilisi — www.duuers.com

Duuers

Duuers

Web-pohjainen tarjoustyökalu rakennusalan yrityksille. Lue lisää — ja luo ilmainen tilisi — www.duuers.com

Duuers

Written by

Duuers

Web-pohjainen tarjoustyökalu rakennusalan yrityksille. Lue lisää — ja luo ilmainen tilisi — www.duuers.com

Duuers

Duuers

Web-pohjainen tarjoustyökalu rakennusalan yrityksille. Lue lisää — ja luo ilmainen tilisi — www.duuers.com

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store