Dynamics 365 F&O — Doğru Debug Ayarlarının Yapımı

Bir D365 F&O projesine başladığınız zaman, size teslim edilen devbox’lar ile debug yapmanız mümkün fakat doğru ayarlar yapılı gelmediği için bazı kısıtlamalar mevcut. Sadece aktif solution içinde, kendi yazdığınız kodu debuglayabilirsiniz. D365 F&O’nun kodlarına koyduğunuz breakpointler çalışmaz.

Bu yazıda bahsedeceğim adımları yaptıktan sonra hem kendi hemde D365 F&O’nun kodlarını debug ile izleyebilirsiniz.

Gerekli Ayarların Yapımı

Adım 1

Visual Studio’da Tools > Options’u seçin. Açılan ekranda, resimde gösterdiğim parametreyi işaretleyin.

Adım 2

Resimdeki parametrenin işaretini kaldırın.

Adım 3

Resimdeki parametrenin işaretini kaldırın.

Debug İşlemi

  • Visual Studio’u Admin modunda başlatın.
  • İstediğiniz yere breakpoint koyduktan sonra yukarıdaki seçeneklerden Debug > Attach to process’i seçin.
  • Açılan ekranda sol altta bulunan Show processes from all users seçeneğini işaretleyin.
  • Ekrandaki grid içinde iisexpres.exe, o yok ise w3wp.exe’yi bulun.
  • Attach butonuna bastığınızda artık debug yapmaya hazırsınız.

Son Olarak

Debug işlemi ile ilgili bahsedeceklerim bu kadardı. Diğer D365 F&O yazılarıma buradan, Dynamics AX yazılarıma da şuradan bakabilirsiniz. Hoşçakalın.

Originally published at https://guvensahin.com on August 5, 2020.

--

--

Dynamics 365 platformundaki tüm ürünler ile ilgili Türkçe içeriğin bir araya geldiği yayın.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Güven Şahin

Güven Şahin

Dynamics 365 F&O | Dynamics AX | Software Developer — guvensahin.com