Catfight

Utrzymany w przyjemnym klimacie, typowym dla niezależnych filmów, których akcja dzieje się na Brooklynie, czy Williamsburgu. Dużo neurotycznych postaci, zabawnych, ale nie karykaturalnych. Pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie arcydzieło, ale coś lekkiego, przyjemnego na wieczór.

Opowiada o dwóch kobietach, które przez przypadek spotkały się po wielu latach. Jedna (Oh), matka i żona, typowa trophy wife, piękna i elegancka, ma mały problem z alkoholem. Druga (Hece), pewna siebie artystka, w zaangażowanym związku z troskliwą i uroczą Lisą (w tej roli Alicia Silverstone, uwielbiam jej uśmiech!). Obie trochę gardzą swoimi wyborami życiowymi trochę też sobie pewnych elementów tego życia zazdroszczą. Z pewnością nie przepadają za sobą. Co stanie się dalej — to już spoiler.

Like what you read? Give Natalia Kaplita a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.