Açıktan mı Uzaktan mı?

İÜ Hemşirelik Fakültesindeki Online Hasta Eğitimi Dersi

Başlık başlangıçta bir şey ifade etmiyor gibi görünebilir ama mevzu önemli. Konumuz ülkemizde de yaygın olarak üniversitelerimiz bünyesinde gelişen ve büyüyen uzaktan öğretim (açık öğretim mi demeliydim?). 5.5 milyon öğrencinin %48'inin açık ve uzaktan öğretim öğrencisi [1] olduğunu biliyor muydunuz? Bende bilmiyordum ancak öğenmiş oldum. İsterseniz önce bu açık öğretim ile uzaktan öğretim ne demek oluyor onu netliğe kavuşturalım. Açık öğretim ifadesinin ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmasının sebebi İngiltere’den kaynaklanmaktadır. UK Open University (İngiltere Açık Üniversitesi), liseyi tamamlamış tüm vatandaşlarının üniversite eğitimi alması için Açık Üniversiteyi kurmuştur. Bu da diğer ülkeleri etkilemiş ve onlarda Open ismi altında üniversitelerini kurmuşlardır. Bizdeki bu Açık Öğretim ifadesi de buradan gelmektedir. Uzaktan öğretimin (Distance Education) kaynağı ise tahmin edebileceğiniz gibi Amerika’dır [2]. Avrupa’nın etkisinde kalanlar “Açık Öğretim” ifadesini kullanırken, Amerika’nın etkisinde kalanlar ise “Uzaktan Öğretim” ifadesini kullanmışlardır. Biz de her ikiside olduğuna göre demek ki ilk dönemlerde Avrupa, son yıllarda ise Amerika etkisi görülmüştür.

Uzaktaki Öğrencinin Hali: Yiğit Özgür (Kaynak)
  1. Açık öğretim nedir?

Akademi şöyle ifade etmiş:

Öğrenme gruplarının birbirinden ayrıldığı; öğrenen, öğretici ve öğrenme materyallerinin etkileşimli iletişim ortamında bir araya geldiği; kurumsal resmi eğitim sistemidir [3]

Yukarıdaki tanımdan şunu anlıyorum kayıt yenilemenizi ve ders seçimlerinizi yaşadığınız şehirdeki bürolardan veya internet üzerinden yaptığınız, ders materyallerinizin (kitap, cd … gibi) adresinize gönderildiği veya bir internet sitesinden online olarak istediğiniz zaman erişebildiğiniz, fiziki olarak bir sınıf dersinin işlenmediği, boş durmayayım bir yandan da iş bulup çalışayım diyebileceğiniz yani kendi göbeğinizi kendinizin kesmesi gereken bir eğitim yöntemidir.

2. Uzaktan Öğretim Nedir?

Akademik olmasa da YÖK şöyle buyurmuş:

Kanuni olarak yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretim türü olarak tanımlanmıştır.[4]

Yani diyor ki; açık öğretimdeki gibi ama haftalık olarak belirlenen saatlerde internet üzerinden dersin hocası ile canlı canlı ders işlemeniz gerekiyor. Skype görüşmesi gibi düşünebilirsiniz.

Açık ve Uzaktan Öğretimi aşağıdaki tabloda özetlersek, farklımıymış gibi tanımlansa da iki yöntemin nerdeyse aynı olduğunu görebilirsiniz.

Açık Öğretim ile Uzaktan Öğretimin Karşılaştırması

Yapılması gereken, bu ikililikten kurtularak, ya Açık Öğretim ya da Uzaktan Öğretim isminin kullanılmasıdır. Özünde iki yaklaşımda da kampüs dışında, kendi mekanınızda ve kendi zaman planınız dahilinde eğitim yapmak vardır. O zaman neden farklı eğitim modellerimiymiş gibi bir durum içindeyiz.

Benim tercihim Açık Öğretim olması yönünde. Anadolu Üniversitesi 1982 yılından beri açık öğretimi kullanıyor. Kabul edilmiş, yasal alt yapısı oturmuş, organizasyonel yapısı kurulmuş ve anlaşılmış bir model olduğu için mantıklı hareket ederek (gönlümden geçen Uzaktan Öğretim olmasına rağmen) şahsi olarak Açık Öğretim ifadesinin kullanılmasını tercih ederdim.

Kaynak:

[1] https://yolharitasi.yok.gov.tr/docs/YolHaritasi.pdf

[2] Moore, M., & Kearsley, G. (2012). Distance Education: A Systems View Of Online Learning . Belmont: Cengage Learning.

[3] Simonson, M. (2002). In Case You’re Asked The Effectiveness of Distance Education. The Quarterly Review of Distance Education, 3(4), 1–9.

[4] YÖK. (2016, 2 9). Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar. Yükseköğretim Kurulu: https://goo.gl/5yOrfV adresinden alındı

Like what you read? Give Mehmet Tosun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.