เมื่อผมนอกใจ Bash ไปหาคนใหม่

มันคงเป็นบาปกรรมครับสำหรับหานอกใจไปหาอะไรที่ใหม่ๆ สวยๆ กว่า เรื่องก็คือไปสะดุดตากับ Oh My Zsh ครับ หน้าตาดูสวยงาม และจริงๆ ก็เห็นคนที่ทำงานมีใช้กันด้วยนะ

หน้าตาก็ประมาณนี้ (ไปก็อบมาจากต้นทาง)

ผมคิดแล้วก็ลองมันเลยล่ะกัน สั่งไปเลย ต้องติดตั้ง zsh ผ่าน apt (ผมใช้ Ubuntu) และติด Oh My Zsh ผ่าน wget เสร็จแล้วมีแก้ config นิดหน่อย แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดั่งใจครับ เลยคิดว่าไม่อยากเสียเวลาเพิ่มล่ะ ตรงนี้แหละครับที่ผมพลาดไปแล้วมารู้ตัวเอาตอนหลัง ผมพลาดโดยจัดการลบทั้งคู่ทิ้งทันที ต้องเรียกว่า “รู้เท่าไม่ถึงการณ์” ครับ (คำนี้คุ้นๆ เนอะ 555+)

ความซวยเลยบังเกิดครับ ล็อกอินไม่ได้ ssh เข้ามาก็ไม่ได้ ชิบหายเลยครับ ผมก็ลนๆ ทำไงดีๆๆ สุดท้ายก็เลยค้นๆ จนได้ข้อสรุปมาดังนี้

  1. ทำการล็อกอินเข้าไปในฐานะ Root แทน วิธีการตามลิงค์นี้ครับ
    http://askubuntu.com/questions/92556/how-do-i-boot-into-a-root-shell/92558#92558
  2. เมื่อเข้าไปได้แล้ว ให้เข้าไปแก้ไฟล์ /etc/passwd หาบรรทัดที่เป็นชื่อของเรา ซึ่งน่าจะเจอพร้อมกับคำว่า /usr/bin/zsh ให้แก้กลับเป็น /bin/zsh ซะ แล้วก็เซฟ จากนั้นก็ร๊บูตตามปกติ

จากนี้เราก็น่าจะเข้าได้ตามปกติครับ แต่ปัญหายังไม่จบ เมื่อเราล็อกอินแล้ว จะพบว่า shell เราหน้าเละไป พวกบรรดาความสามารถต่างๆ ก็หายหมด ซึ่งตรงนี้วิธีแก้ คือ พิมพ์คำสั่งนี้ลงไป

chsh -s /bin/bash

คำสั่งนี้จะช่วยให้เปลี่ยน shell ของเราไปใช้ bash ครับ และคำสั่งนี้แหละครับที่เราต้องพิมพ์ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง zsh ซึ่งตัวนี้แหละครับที่ผมพลาด รู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้วก็ลบทิ้งไปซะอย่างงั้น

และหลังจากนั้น สุดท้าย กำจัดโปรแกรมที่เหลือจากการถอด zsh ด้วยคำสั่งนี้ เป็นอันจบวิธีการครับ

sudo apt-get purge --auto-remove zsh

สรุป การนอกใจ bash มันเป็นบาปครับ 555+

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.