Tartus toimub e-residentsus 2.0 teekaardi avalik arutelu

12. oktoobril saavad kõik e-residentsuse huvilised kaasa rääkida programmi kujundamise osas.

E-residentsuse senisest käekäigust ning arengutest annab ülevaate programmi juht Kaspar Korjus. Ülevaatele järgneval mõttevahetusel arutletakse millised võiksid olla programmi tulevikusuunad ning kuidas ja millist kasu saaksid sellest kohalikud ettevõtjad ja kogukonnad.

E-residentsuse programmiga on seotud ning läbi selle on kasu saanud juba märkimisväärne arv tartlaseid. Näiteks on Tartu koduks 35-le töötajale e-residentidele äriteenuseid pakkuvas ettevõttes LeapIN, mis on hetkel üks kõige kiiremini kasvavatest idufirmadest Eestis.

Järgmistel kuudel on võimalik e-residentsuse avalikel aruteludel osaleda ka Pärnus, Narvas ning teistes Eesti piirkondades. Koostööhuvilistel palume ühendust võtta e-resident@gov.ee.

Arutelu leiab aset Spark Hubis, Tartu startupide ja tehnoloogiaettevõtete äri- ning kogukonnakeskuses. Innovaatiline keskus on planeeritud koduks enam kui 300-le idu- ja tehnoloogiaettevõtte kogukonna liikmele.