Nên follow up nhà đầu tư như thế nào?

Bạn gặp một nhà đầu tư tại một event, hoặc gặp nói chuyện sau khi hẹn gặp. Họ bảo họ sẽ nghĩ về dự án của bạn hoặc sẽ nói với team của họ. Giờ việc tiếp theo là bạn sẽ gửi một email followup. Vậy nên làm thế nào để họ sẽ rep lại bạn?

  1. Nên thẳng thắn và có mục đích rõ ràng

Với bất kì nội dung gì qua email, không nên vòng vo, mà nên đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang cần họ làm gì? Hẹn một meeting riêng để nói chuyện? Hỏi xem việc họ xem xét startup của bạn đến đâu rồi? Họ có muốn đầu tư hay không?… Càng cụ thể, họ càng có thể trả lời bạn tốt hơn.

2. Kiên nhẫn gửi mail

Có một sự thật là thường investor sẽ quá bận để trả lời lại mail bạn. Bạn gửi một lần, không thấy rep lại gì? Bạn thấy gửi tiếp thật là phiền, và tự động cho rằng họ không hứng thú với startup của mình; nên bạn sẽ không gửi tiếp.

Lời khuyên là bạn nên gửi tiếp lần 2 lần 3 lần 4, mỗi lần cách nhau 3 4 ngày. Có 2 điều, một là họ quá bận để nhớ việc trả lời email của bạn nên bạn nhắc lại cho họ nhớ là tốt, hai là họ cũng ko thể nhớ được đây là lần thứ mấy bạn gửi mail đâu mà ngại. Quan trọng nhất, mình nghĩ rằng một khi bạn đã gửi mail, họ đọc thì họ nên có nhiệm vụ (hoặc phép lịch sự để) trả lời nó. Nên hãy cứ lì vào nhé! Đừng nghĩ nó là làm phiền.

Steve Jobs là bậc thầy trong việc lì lợm & push người khác để đạt được thứ mình muốn. Mình rất thích điểm này của Steve Jobs.

Note nhỏ: không liên quan trực tiếp tới bài này, vì bài này chỉ nói tới việc follow up sau lần đầu tiên. Nhưng mình rất ấn tượng với các bạn Thái về độ kiên nhẫn này. Gửi 3 4 lần sau lần gặp đầu tiên thì các bạn ý làm qúa tốt — không cần bàn nữa rồi. Nhưng sau nữa, thỉnh thoảng các bạn ý có update với mình về những thay đổi tích cực của bạn ý ( người dùng tăng bao nhiêu, sản phẩm có gì mới, được giải thưởng gì,…) Chắc mấy email về sau là auto thôi nhưng vẫn phải khâm phục vì sự chuyên nghiệp của họ.

3. Thử nói chuyện bằng các cách khác nữa

Bạn thử nói chuyện qua Facebook, Whatsapp nữa xem ;) Đằng nào cũng trơ mặt thì trơ luôn thể. Với cả, bạn có mục đích rõ ràng rồi mà, không phải bạn đang spam.

Like what you read? Give sanluu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.