Bancomate pentru slab văzători și nevăzători

Căteva cuvinte la tema prestării serviiciilor pentru persoanel cu deficiențe a vederii. Dacă accesul la serviciile de internet se mai rezolvă cumva prin soft de citire a ecranului sau prin regimul high-contrast în aplicațiile mobile, situația cu bancomatele e una rea de tot. Înțeleg că la moment se apelează la persoane terțe pentru a avea acces la emiteri și depuneri de cash.

După o analiză primară a experienței din alte țări, am evidențiat câteva etape posibile, în creștere după complexitate și cost de implementare:

  1. Pentru slab văzători

Elaborarea un scenariu unic pentru toate Băncile, cu pașii prestabiliți pentru un set predefinit de servicii, cu un contrast sporit.

De pe ecranul de start, e o ramură aparte pentru acest scenariu

Ecran de start
Exemplu ecran PIN

Se elaborează cu uneltele standart de la host.

Din componentele hardware, se recomandă modernizarea display-urilor la High Brightness și PIN-Pad-urilor embosate Braile.

Braille embossed PIN Pad

2. Pentru nevăzători (adițional la p. 1)

a. Funcționalitate parțială (audio)

Bancomatele se dotează cu port audio. Ecranele se dublează cu vocea preînregistrată. Cel mai mult efort se va depune anume în înregistrări la un nivel profesionist. Elaborarea la fel cu unelte standart de la host.

Audio jack port

b. Functionalitate deplină (citirea ecranului)

Este necesară pentru a primi informația despre soldul curent, bancnotele depuse s.a.

Necesită transferul scenariului sau a unei ramuri la HTML5 și citirea informației de pe ecran cu ajutorul unui soft specializat. Dacă motoarele de citire pentru rusă și engleză sunt incorporate deja in Windows, pentru română situația e mai grea. Posibil va fi necesară utilizarea unui soft adițional pentru o calitate adecvată a vocii.

În cazul la bancomatele Diebol Nixdorf, transferul la HTML5 necesită licențe WebExtension iar procesul implică ingineri cu cunoștințe în domeniu și un efort mai sporit din partea Băncii și host-ului.