Ecehan Yavuz
May 26 · 4 min read

Selam sevgili ziyaretçi , Ben Ecehan.

80'lerin sonunda Eskişehir’de doğdum. Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nden 2014 yılında mezun olduktan sonra birkaç ufak iş deneyimim oldu. Ama asıl mesleğimi bana beden/zihin birliğini hatırlatan yoga eğitimini aldıktan sonra bulmuş oldum.

2016 yazında Çağ Rical Gürle ile 200 saat Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimi’ni bitirdim. Mezuniyetimden sonra birçok eğitmenle ileri seviye çalışmalarda bulundum. En son Başak Yüksel ile 100 saatlik Yoga Terapi ve Beden Koçluğu Eğitimi’ni Nisan 2018 ‘de tamamladım. Haziran 2018 itibariyle de Filiz telek ile beraber 9 ay süren Sipapuni isimli bir içsel yolculuğa çıkarak çember adabını deneyimlemeye ve uygulamaya başladım.

Şimdilerde yoga dışındaki somatik çalışma ve alternatif hareket pratikleri ile bedendeki asimetrileri düzeltme ve günlük yaşamdaki hareket kapasitesini arttırma/ kolaylaştırma üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum.

Hareket derslerimi ve yoga eğitimlerimi YogArt Eskişehir bünyesinde;

Kadın Çemberlerini ve kadınlık halleri ile ilgili kolaylaştırıcılık & koçluk süreçlerini ve terapötik sanat atölyelerini Mula Stüdyo adı altında sunmaya devam ediyorum.

Daha detaylı CV için lütfen tıklayın.

Sunduğum Çalışmalar:

 • Yogada Derinleşme Eğitimleri; Ekim 2019'da YogArt Eskişehir bünyesinde başlayacak olan Yoga 101, Yoga 102 ve Yoga 201 eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
 • Ay Halleri Atölyeleri; menstruasyon döngüsünün gücü üzerine kurgulanmış, çember adabı çerçevesinde devam ettirilen döngüyeuyumlu hareket pratikleri, döngü sağlığı, süptil enerji hijyeni ve yaratıcılık/ üretkenlik odaklı atölye serisidir.
 • Hareket dersleri (yoga+ TRE + somatik eğitim); bedendeki asimetrileri düzeltme ve günlük yaşamdaki hareket kapasitesini arttırma/ kolaylaştırma üzerine çalışmaları.
 • Terapötik Sanat Atölyeleri; sanat terapisi yönergelerini kullanarak stresi azaltma ve yaratıcılık bağını kuvvetlendirme çalışmaları.
 • Kadın Çemberleri Kolaylaştırıcılığı; topluluk içerisinde bulunma, derin dinleme, hikayeleri paylaşma ve şahitlik süreçleri içeren çalışmalar.
 • Kurtlarla Koşan Kadınlar Okumaları; Clarissa P. Estes’in efsane kitabından öyküler okumak, beraberce tefekküre dalmak ve çember içinde paylaşım yapmak üzere toplanılan buluşmalar.

Katıldığım Eğitimler

Somatik Çalışmalarla İlgili Eğitimler:

 • Çağ Rical Gürle ile 200 Saatlik Temel Yoga Eğitmenlik Programı — İnsana Güven — 2016
 • Zeynep Çelen ile 50 Saat İleri Seviye Çalışmalar — Robert Kolej Mezunlar Derneği — 2017
 • Başak Yüksel ile 100 Saat Bütünsel Yoga Terapi ve Beden Koçluğu Eğitimi — Yoga Time — 2018
 • Godfrey Devereux ile Eklemleri Duyarlı Hale Getirmek — 2017 — Cihangir Yoga Fındıklı
 • Gizem Onay ile Sağlıklı Menstrual Döngüler Atölyesi — 2017 — Luna Ankara
 • Skinner Release Tekniği 1–5 — Skinner Release Türkiye (Bahar Vidinlioğlu & Serap Meriç) — 2018
 • Trauma Release 1. Modül — Travma, Gerginlik & Stres Bırakma Egzersizileri — TRE Turkey — 2019
 • Yoga & Traditional Chinese Medicine (Geleneksel Çin Tıbbı & Yoga) — Yoga International — 2019-devam ediyor.

Terapötik Süreçlerle İlgili Eğitimler:

 • Madelyn Kent ile Sense Writing- His Odaklı Yazarlık Atölyeleri 1 & 2–2016–2017 — Atölye Yeşil
 • Healing with the Arts — University of Florida — 2017 (Sanatla İyileşmek)
 • Psychology, Yoga, and Ayurveda: Tools for Managing Grief (Psikoloji, Yoga & Ayurveda: Yas Sürecini Yönetmek için Yöntemler) — Yoga International — 2017
 • Filiz Telek ile Sipapuni / Kadınlar için Çember Adabı Temelinde 9 Aylık Bir İçsel Yaratım Yolculuğu — 2018–2019
 • Yaşam Koçluğu Eğitimi — Başkent Üniversitesi + Aknet Akademi — 2019
 • Foundations of Positive Psychology ( Pozitif Psikoloji Uzmanlaşma Programı) — University of Pennsylvania — 2019 - devam ediyor.
 • Sanat Psikoterapisinin Temelleri — İstanbul Sanatla Yaşam — 1–5 Temmuz 2019
 • Şiddetsiz İletişim Yıllık Eğitim — Özgen Saatçılar — Ağustos 2019- Mart 2020

Online İleri Yoga Eğitimi Sertifikaları:

ecehanyavuzblog

Farkındalıkla üretmek ve yaşamak

Ecehan Yavuz

Written by

RYT-200 yoga eğitmeni & içerik üreticisi

ecehanyavuzblog

Farkındalıkla üretmek ve yaşamak

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade