Úloha digitálnych knižníc v súčasnom vzdelávaní

https://goo.gl/ay5VwT

Digitálne knižnice

Úlohy digitálnych knižníc

Využívanie digitálnych knižníc

Kritériá hodnotenia digitálnych knižníc

Záver

Zoznam bibliografických odkazov

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Nikoleta Habartová

Written by

MUNI Brno, student KISK

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University