Škola bez vyučujících: recese nebo budoucnost školství?

Lucie Kurdiovska
Mar 20 · 3 min read

V rámci změn v moderní společnosti dochází také k nemalým proměnám různých aspektů každodenního života. Automatizované procesy, využití umělé inteligence nebo digitalizace výroby již dnes není žádnou novinkou. Společenským změnám začalo logicky podléhat také školství, jež se různými prvky snaží přizpůsobovat svou funkci nejen zrychlené době, ale i technologickému pokroku. Pokuste se si to představit, škola bez studijních osnov, učitelů, tříd, termínů i diplomů. Koncept tradičního vzdělávacího systému se tak od základu mění. Vyvstává otázka, co s sebou mohou takové změny přinést?

S tímto poměrně revolučním principem přišla francouzská vzdělávací instituce École 42. Jedná se o školu počítačového programovaní, kde se studenti vzdělávají formou peer-to-peer. Úkoly si hodnotí navzájem a na jejich vypracování má každý tolik času, kolik potřebuje. Forma projektového učení má reagovat především na proměny kvalifikovaných pozic v reálném světě. Studenti tak získávají znalosti i praxi prostřednictvím zkušenostní získaných prací na zvolených projektech. École 42 by tak měla být chápána jako místo pro získávání nejen zkušeností, ale také schopnosti efektivně řešit praktické úkoly a organizovat si svůj čas.

S podporou francouzského týmu vznikla obdobná instituce 42 Silicon Valley v Kalifornii. I tato instituce se snaží přistupovat k výuce softwarového inženýrství, kódování a programování inovativním způsobem a narušit tak zažitý styl výuky. Vzdělávání na otevřeném principu totiž může studenty motivovat a podpořit jejich tvořivost i chuť k řešení výzev.

42 Silicon Valley vidí nejcennější přínos projektu především v jeho kultuře. „42 is more than just a disruptive educational model and coding school. What makes us unique and a mojor player in the tech world are the defining characteristics of the 42 culture. Every elemnt of 42 shows our culture, from the students, to the curriculum structure and content, to he $0 tuition and innovative admissions process.“

Díky úspěchu těchto dvou institucí byl inovativní model zaveden i další licencované programy v různých zemích. Na principu peer-to-peer a projektovém učení tak fungují například instituce 19 Coding School v Belgii, CODAM v Amsterdamu, WeThinkCode v Jihoafrické republice nebo UNIT Factory na Ukrajině.

Princip vzdělávání, na kterém tyto instituce fungují bude zřejmě na každého působit odlišně. Některým se může nekoordinovaná výuka a absence erudované zpětné vazby zdát jako šílenství, pro jiné by se zase mohlo jednat o splněný programátorský sen. Vzdělávání tohoto typu pravděpodobně nebude pro každého, ovšem vznik a úspěšné fungování několika takovýchto institucí dokazuje, že softwarový inženýři i programátoři občas rádi hacknou i vzdělávací systém.

Použité zdroje:

42 [online]. [cit. 2019–03–20]. Dostupné z: https://www.42.us.org/

42 Silicon Valley [online]. [cit. 2019–03–20]. Dostupné z: https://medium.com/edtech-kisk/42-jako-odpov%C4%9Bd-vesm%C3%ADru-%C5%BEivotu-a-v%C5%AFbec-studiu-6209cbf33869

ORTIZ, Marta Peris. Social entrepreneurship in non-profit and profit sectors: social entrepreneurship in non-profit and profit sectors. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2017. str. 85. ISBN 978–3–319–50849–8.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Lucie Kurdiovska

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University