Eva Hermanova
Apr 27, 2018 · 3 min read

Školy budúcnosti

Škola. Čo sa vám ako prvé vybaví pri tomto slove? Veľká budova, ktorá v sebe skrýva mnoho tried, kde sú rozmiestnené školské lavice, stoličky, skrinky na školské potreby a podobne. Všetci sme chodili do nejakej, a počas hodín sa pozerali von oknom a boli neprítomný duchom, lebo tá veverička za oknom nás zaujímala viac. Je niečo zlé na tejto štruktúre? Veď vďaka tomu sme si vybudovali rôzne priateľstvá a pomohlo nám to v smerovaní samých seba. To by tá veverička za oknom nedokázala.

Aj tento koncept[1] však je možné posunúť dopredu a prepojiť hlavný cieľ škôl, teda vzdelávať a vychovávať deti, spolu s tým, že nemusia sedieť v lavici a všetko si automaticky zapisovať a opakovať. Mali by sme vziať možnosť robiť veci inak a snažiť sa ju rozvíjať ako sa len dá. Nie vždy vieme, že to čo robíme je práve to správne riešenie, ale je to lepšie a častokrát účinnejšie ako nerobiť nič a ostať stáť na jednom mieste.

Školy budúcnosti existujú už dnes a vôbec to nie je nereálne koncept, ktorý by sme v našich krajinách (Česku a Slovensku) nemohli postupne aplikovať. Svojím spôsobom to robíme už teraz. Zavádzame do vzdelávania čoraz viac technológií ako interaktívne tabule, projektory, počítačové učebne a podobne. Avšak školami budúcnosti[2] sa myslí ešte niečo naviac. Koncept škôl budúcnosti vychádza z interaktivity[3], online spojenia žiakov a učiteľa/učiteľov a podobne. Už žiadne kalamitné prázdniny alebo ospravedlnenia typu „tú prezentáciu som mal pripravenú, ale pes mi zjedol USB.“ Umožňuje to žiakom byť súčasťou vyučovania aj napriek tomu, že sa napríklad nemôžu výuky zúčastniť osobne. Taktiež môžu študovať z pohodlia svojho domu a sami zhodnotiť aké to je, keď namiesto piatich dní školy budú mať zrazu dva-tri a zvyšné na samovzdelávanie..

Zameranie škôl budúcnosti[4] by malo byť predovšetkým na rozvíjanie kreatívneho myslenia, riešenie problémov a sociálnu interakciu žiakov. Hodnotiaci systém by nemal spočívať v známkovaní od 1 do 5 a žiaci by sa nemali hodnotiť podľa známky (to by sa nemalo ani dnes). Cieľom škôl budúcnosti nie je len dočasné vzdelávanie žiakov, ale permanentné, neustále vzdelávanie, v ktorom sa budú môcť sami rozvíjať podľa toho, čo ich baví a o čom sa chcú dozvedieť viacej informácií. Keby som bola dieťa a niekto by sa ma opýtal, ako si prestavujem školu budúcnosti, povedala by som mu, že veľmi podobne. Prestavovala by som si ju, ako miesto, ktoré bude otvorené všetkým, budem mať možnosť vyskúšať si veci v praxi a taktiež overiť si výsledky. Veď predsa praxou sa učíme najviac. Či nie?

MOSS, Chriss. What will schools of the future look like?. In: The telegraph [online]. England: Telegraph Media Group, 2017 [cit. 2018–04–26]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/education/stem-awards/design/schools-of-the-future/

MURRAY, Jacqui. Technology in the Classroom: The School of the Future. In: TechHUB [online]. 2015 [cit. 2018–04–26]. Dostupné z: http://www.teachhub.com/technology-classroom-school-future

PISA, Katie. Are these the schools of the future?. In: CNN Health+ [online]. 2017, 2017 [cit. 2018–04–26]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2017/09/27/health/future-schools/index.html

School welcome. School of the future [online]. New York, ©2018 [cit. 2018–04–26]. Dostupné z: https://www.sof.edu/about/school-welcome/

[1] MOSS, Chriss. What will schools of the future look like?. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/education/stem-awards/design/schools-of-the-future/

[2] PISA, Katie. Are these the schools of the future? Dostupné z: https://edition.cnn.com/2017/09/27/health/future-schools/index.html

[3] MURRAY, Jacqui. Technology in the Classroom: The School of the Future. Dostupné z: http://www.teachhub.com/technology-classroom-school-future

[4] School welcome. School of the future. Dostupné z: https://www.sof.edu/about/school-welcome/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Eva Hermanova

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University