1000 návodov, 1 notebook. Ako sa stať digitálnym nomádom po tisíce prvé.

Elena Kubalíková
May 16, 2018 · 2 min read
Photo by Braveen Kumar

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Elena Kubalíková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University