AI ve výuce

Teddy Bear
Apr 10 · 3 min read

První „umělý“ učitel už vyučuje v Aucklandu, respektive se jedná o první simulaci lidského učitele. Jistá energetická společnost se spojila s vývojáři AI a do škol do kterých dodává elektřinu nasadila AI učitele. Jmenuje se Will a učí o obnovitelných zdrojích. Kromě dobré reklamy pro onu společnost toto může být i pomyslný předěl v nasazování AI do výuky. Toto je dobře viditelný příklad, nicméně na špičce vývoje AI pro výuku je Čína, která drží pomyslné prvenství v masovém nasazování do praxe. V Číně už dokonce zjistili, že třída, která byla učena AI má lepší výsledky než třída s morálně zastaralým učitelem. Kvantitativní vyhodnocování ale nemůže obsahovat všechny kvality výuky.

AI dnes učí pouze jedno úzce vymezené téma a nemá všeobecný rozhled jako průměrný učitel, také nenabízí dostatečné možnosti sociální interakce, které je pro výuku rovněž velmi důležité. V budoucnosti bude ovšem AI těžit z data miningu v big datech a může se stát „vševědoucí“ na rozdíl od jakéhokoli učitele. Nicméně AI bude jen těžko někoho inspirovat a nestane se morálním vzorem kvůli nedostatku empatie, která by šla jen stěží nasimulovat. Doba silné AI je ještě daleko. Jak je to ale dnes? V současnosti je AI masově nasazena při výuce programování, kdy studentovi jsou ukazovány chyby, kterých se dopustil a je veden ke správnému řešení.

Jaká však může být role AI při výuce v blízké budoucnosti? AI může učitelům asistovat například s časově náročnou a rutinní prací jako je hodnocení domácích úkolů. Mohou také predikovat vývoj studentových znalostí a upozornit na talent, nebo nedostatky. Velká pomoc se očekává například s překlady, nebo vizualizací v reálném čase. AI může také vnímat detaily, které učitelům unikají, také může být spravedlivější díky absenci lidských slabostí. AI se nikdy neunaví a nikdy nebude mít špatnou náladu. Pomoc AI je očekávána také při práci s obtížnějšími studenty, například se studenty se zdravotním znevýhodněním, nebo potřebou individuálního plánu výuky. AI učitelé budou nezastupitelní při výuce studentů s omezenou mobilitou, ať se jedná o dlouhodobě hospitalizované, nebo o děti bydlící v obtížně dostupných oblastech.

Samotná práce učitele přestává být populární. Řešením pro budoucnost může být doplnění lidských učitelů jejich AI kolegy. Očekává se výrazné zlepšení výuky především v rozvojových oblastech, kde je velký nedostatek učitelů. Budou velké změny v povolání učitele, je ale otázkou, zda jsou učitelé sami na tyto změny připraveni. AI nenahradí v budoucnosti všechny učitele, ale rozhodně nahradí všechny učitele, kteří nebudou s AI umět pracovat. Studenti sami se musejí připravit na dobu, kdy AI budou jejich kolegové v práci. Nejdůležitější práce pro lidské pracovníky v budoucnosti bude komunikace s AI. Na tuto pozici budou nabíráni pouze špičkoví experti, kteří budou schopni posunout AI nebo lidský intelekt na novou úroveň.

AI dokáže být efektivnější při individualizované výuce a zároveň neztratí kontakt se zbytkem studentů už jenom díky neomezené možnosti dělit pozornost bez ztráty kvality. Zajímavostí je i použití AI při hledání talentů pro vzdělávání. Pozoruhodným tématem je i snižování nákladů ve vzdělávání. Osobně se domnívám, že takové debaty jsou předčasné, a že AI v současnosti ani blízké budoucnosti dobrého učitele nedokáže nahradit. Nicméně se vnucuje dystopická myšlenka na bourání pedagogických fakult po celém světě a masy bezdomovců s pedagogickým vzděláním ve vzdálené budoucnosti.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Teddy Bear

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University