Akademie (otevřených) věd ČR

Marta Zonková
Mar 6 · 2 min read

Otvírání vědy, zpřístupnění poznatků, kooperace vědců, nesyslení informací a mnohými dalšími pojmy je možné charakterizovat nebo vymezit otevřenou vědu. Rozhodně se jedná o koncept, který zápasí s opačným pojetím vědy jako činností za zavřenými dveřmi, která se dotýká profesionálů a konkrétního oboru bez možnosti nahlížení veřejnosti. S nástupem digitálního věku se mimo jiné mění i vědecká komunikace. Zde nastupují možnosti zdroje s otevřeným přístupem jako jsou databáze, časopisy. Tyto aspekty mohou sloužit k rozšíření povědomí o vědecké činnosti i za hranice oborových skupin. Otevřená věda je také název pro projekt Akademie věd ČR, kterému se bude tento příspěvek věnovat.

Projekt Otevřená věda pod záštitou Akademie věd ČR vznikl v roce 2006. Jeho hlavní snahou je zvyšování povědomí o vědě a výzkumu v rámci České republiky. Nicméně tento projekt umožňuje více než standardní kolotoč přednášek, exkurzí, výstav, veletrhů, propagačních lístečků. Akademie věd se rozhodla tento projekt vzít více od podlahy, vznikl tak například cyklus NEZkreslená věda, který formou krátkých animovaných videí uvádí diváky do základů určitého tématu. První verze tohoto seriálu vznikla v roce 2014 a jednalo se o 10 dílů. Vzhledem k úspěšnosti jej následoval další a další cyklus. V tuto chvíli se již jedná o čtyři řady tohoto seriálu. Dalším neméně zajímavým počinem projektu Otevřená věda je Letní vědecký kemp. Na rozdíl od dětských táborů je tento kemp určen výhradně pro učitele přírodních věd na ZŠ a SŠ. Kemp probíhá formou workshopů, při kterých učitelé rozšíří své znalosti. Výběr témat odpovídá Rámcově vzdělávacím programům a učitelé se tak nemusí být, že nové poznatky neuplatní ve výuce.

Další činností projektu Otevřená věda, kterou bych ráda vypíchla jsou studentské stáže. Tento prvek považuji za nejdůležitější z celé palety možností, které projekt nabízí. Stáže jsou určené pro studenty středních škol a gymnázií. Studenti, kteří jsou na stáž přijati se dostanou do laboratoří a pracovišť kam by se jinak nedostali. Některé stáže jsou i v anglickém jazyce a studenti si mohou rozšířit i jazykové obzory. Tento způsob „propagace“ vědy je dle mého nejpřínosnější a doufám, že v něm bude Akademie věd ČR pokračovat.

Diplomová práce o otevřené vědě:

SIMANDLOVÁ, Tereza. Otevřená věda — vědecká (r)evoluce [online]. Praha, 2014 [cit. 2019–03–06]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123817/. Magisterská diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií — studia nových médií. Vedoucí práce Jiří Souček.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Marta Zonková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University