Ako je to v skutočnosti s učením?

Viera Vozárová
May 19, 2018 · 9 min read
ibttech.com

Neformálne vs. formálne učenie

Neformálne učenie

Z histórie modelu 70:20:10 v krátkosti

Princíp bol známy už v 80-tych rokoch 20. storočia. Najčastejšie sa uvádza, že bol rozvinutý zásluhou práce tímu Morgana McCalla, Roberta Eichingera a Michaela Lombarda z Centra pre kreatívny leadership (Center of Creative Leadership). Autori uskutočnili výskum medzi úspešnými manažérmi a zistili, že ich úspech je vybudovaný predovšetkým na neformálnom učení, najvyššie percentuálne zastúpenie malo učenie „on-the-job“.

kmilearning.com

70:20:10 — o čo ide?

Existuje veľké množstvo interpretácií, čo pomer 70:20:10 znamená. Nemožno hovoriť o tom, že uvedený pomer je stopercentne aplikovaný vo všetkých oblastiach, vo všetkých firmách a podobne. Pokojne môže ísť aj o 40:30:30, 60:25:15, nie je dôležité, aké číselné zastúpenie bude figurovať v konkrétnom prípade. V zásade ale platí, že prevahu má neformálne vzdelávanie nad formálnym. Či to tak je alebo nie je, môže človek posúdiť až po vlastnej skúsenosti (výskumy ale ukazujú, že je to naozaj tak).

„On-the-job“ učenie:

Praktická skúsenosť prináša najlepšie výsledky — virtuálna realita

Sociálne vzdelávanie:

Oslava úspechu a možnosť spolupráce

Formálne vzdelávanie:

Online tréning, učenie sa zo smartfónu

Záver

Model 70:20:10 je v oblasti vzdelávania známy nejaký čas. Od osemdesiatych rokov minulého storočia je stále skúmaný a nájdu sa jeho priaznivci, ale aj odporcovia. Tento model nemožno chápať striktne, a teda, že je ide výlučne len 70, 20 a 10, pomer sa mení v závislosti od situácie alebo konkrétnej firmy. Princíp 70:20:10 však poukazuje na fakt, že človek sa najviac naučí práve v rámci praktickej činnosti a riešenia konkrétneho problému a sociálnej interakcii na pracovisku, čo tvorí základ neformálneho vzdelávania. Dôležité zastúpenie má však aj vzdelávanie formálne, bez ktorého sa učiaci sa človek často nepohne, ak nepozná pozadie problému.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Viera Vozárová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University