Alternatívna stredná škola (nie) len pre bohatých

V septembri minulého roka otvorila nezisková organizácia LEAF strednú internátnu školu LEAF Academy pre nadané deti vo veku 14 až 19 rokov. Jej cieľom je prostredníctvom rozvoja talentovaných stredoškolákov zlepšovať v budúcnosti kvalitu života v regióne strednej Európy. Chcú vychovávať motivovaných ľudí, ktorí budú zodpovední a neskôr v súkromnej či verejnej sfére dokážu okolo seba meniť veci k lepšiemu.

Súkromná škola sa na prvý pohľad javí ako exkluzívna inštitúcia pre deti bohatých rodičov, čo dokazuje výška školného: 21 400 €. Napriek vysokým poplatkom za školné, LEAF Academy ponúka rôzne štipendia až do výšky 98% zo sumy školného, kalkulovaných podľa príjmov rodičov. Škola funguje mimo siete slovenského školstva, čo znamená, že nedostáva štátnu dotáciu. Kampus školy je momentálne na Sasinkovej ulici v Bratislave, ale v roku 2019 by škola mala byť presťahovaná do nových priestorov, ktoré sú momentálne vo výstavbe a ktoré realizuje na základe master plánov rakúskeho ateliéru SOMA, spoločnosť Bogle Architects.

Návrh Leaf Academy kampusu

V čom tkvie alternatívny prístup tejto školy? LEAF Academy sa zameriava viac na rozvíjanie zručností ako na memorovanie vedomostí. Škola u žiakov rozvíja zručnosti a hodnoty The 4Es — etika, excelentnosť, podnikateľské vedenie a (občianská) angažovanosť; a kompetenčný model The 4Cs —komunikácia, kreativita, kritické myslenie a spoluprácu (collaboration). Žiaci sa učia v angličtine, ale prehlbujú aj svoju slovnú zásobu z materinského jazyka aktívnym čítaním. Prvé dva roky je výučba interdisciplinárna. Predmety ako matematika, fyzika či biológia sa spájajú do prírodných vied. Dĺžka vyučovacích hodín je flexibilná, od 60 po 180 minút. Hodnotenie žiakov je slovné, v podobe spätnej väzby či súťaží. V posledných dvoch ročníkoch žiakov hodnotia na stupnici od 1 do 5, pričom 5 je najvyššia známka. Absolventi získavajú medzinárodne akceptovaný stredoškolský diplom AP, ktorý je uznávaný univerzitami vo viac než 60 krajinách. Celkovo ale Slovenské univerzity tento diplom neprijímajú, ale niektoré slovenské vysoké školy si však môžu vyžiadať akceptovanie tohto diplomu a študenti si budú musieť dorobiť maturitu na slovenskej škole. Z Českých univerzít tento diplom akceptuje University of New York in Prague.

Komunita LEAF Academy, zdroj: FB — Leaf Academy

Získanie štipendia môže byť zložitejší proces podliehajúci viacerým činiteľom a preto je táto škola voľbou hlavne pre bohatšie rodiny. To ale neznamená, že škola neprijíma aj deti z chudobnejších pomerov a ponúka im rôznu podporu vo forme štipendií. Tieto štipendia ale nepokrývajú celé výdavky za školné a tak je potrebné počítať s nejakým príspevkom aj u chudobnejších rodín s nadanými deťmi. Napriek tomu, ale (nie len) táto súkromná škola ponúka alternatívny model vzdelávania, ktorý vytvára predstavu ako by to mohlo fungovať u štátnych školských inštitúcii pri reforme školstva.