Alternatívy vo vzdelávaní

Elena Kubalíková
May 9, 2018 · 2 min read

Tradičné školstvo či výuka ako taká dnes ani zďaleka nevyhovuje každému. Tí aktívnejší sa proti tradíciám postavia sami. Ak niekomu nevyhovuje tradičné školstvo preto, že sa nenaučí v škole všetko, čo by potreboval, môže situáciu riešiť pomerne jednoducho — zapísaním sa do záujmového kurzu, jazykovej školy či začať sa vzdelávať online. Väčší problém však nastáva, ak niekto vidí prekážku v samotnom prístupe ku výuke a školstvu ako takému.

Nespokojnosť s prístupom ku vzdelávaniu možno už v rannom veku detí riešiť cez alternatívne vzdelávacie zariadenia. Takými sú rôzne koncepty materských, základných aj stredných škôl, ktoré sa sústredia na individualitu dieťaťa a jeho osobnostný rozvoj.

Medzi alternatívne koncepty patria napríklad Montessori, Woldorf — Steiner či Ďaltonská a Jenská škola. Jedná sa o koncepty, ktoré sa začali formovať už v prvej polovici 20. storočia.

Aby školy spĺňali jednotlivé koncepty, okrem samotného prístupu k výuke je potrebné prispôsobenie samotného prostredia výuky. Jedná sa tak o farbu výmaľby učebne, výzdobu či rozmiestnenie lavíc a nábytku. Prostredie tak podporuje samotný proces vzdelávania.

Montessori a Walforfské škôlky majú veľmi blízku filozofiu. Montessori škôlky sa sústreďujú na individualitu detí a ich schopnosť samostatného riešenia problémov. Učitelia sa stavajú do pozície, kedy pomáhajú deťom a smerujú ich k tomu, aby boli samostatné. Walforfské školy rovnako pracujú s individualitou detí. Cieľom týchto škôl a škôlok nie je snaha vychovať špecialistov na jednotlivé oblasti, ale viesť deti k všetstrannosti. Daltonské školy sa vyznačujú tým, že vedú deti k samoštúdiu. Študent si sám určuje plán svojho štúdia, ciele vo zdelávaní a vlastné tempo.

Pri rozhodovaní o umiestnení dieťaťa do škôlky hrajú určitú rolu aj financie. Napríklad, mesačný poplatok za školné (za celodennú starostlivosť — od 7.30 do 17.00) v bratislavskej škole Montessori činí 550€, v prepočte približne 14000 korún. K celkovej sume sa ešte platí poplatok za stravu 5€ denne, čo navyšuje rodinné náklady o ďalších 150€. Celkovo tak umiestnenie dieťaťa v Montessori škôlke výjde na približne 18000 mesačne, čo možno viacmenej pokladať na Slovensku za jeden priemerný mesačný príjem. V Brne však možno nájsť o nieču lacnejšiu a teda ďaleko dostupnejšiu alternatívu Montessori škôlky, kde poplatok za celodennú starostlivosť činí 4390 korún.

Mapu neklasických škôl v Českej republike môžete nájsť tu.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Elena Kubalíková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University