Artificial Intelligence

veronika ferková
Apr 19, 2018 · 2 min read

Správanie, konanie a v podstate celý človek, my ľudia sme v dnešnej dobe výrazne ovplyvnení najmä modernou technikou a technológiou. Stretávame sa s ňou pri každodennej práci, používame ju nonstop, či už pri zábave alebo vzdelávaní.

Umelá inteligencia je inteligencia, ktorá je ovládaná strojmi a má pracovať a reagovať ako bežní ľudia. Hlavnými problémami (cieľmi), ktorými sa zaoberá výskum AI sú uvažovanie, znalosť, plánovanie, učenie sa, spracovanie prirodzených jazykov, predvídanie a schopnosť hýbať a manipulovať objektami.

Plánovanie — umelá inteligencia musí byť schopná stanoviť si ciele a následne ich plniť. Pre ľudí a ich potreby je lepšie aby umelá inteligencia bola schopná prijímať informácie od ľudí a od iných umelých inteligencií aby bola schopná vyhodnotiť tieto informácie tak, aby boli v súlade s morálnymi hodnotami.

Učenie sa

a) učenie sa bez dozoru — je schopnosť nájsť vzorky v toku vstupných dát

b) učenie sa s dozorom — využitím klasifikácie na určenie kategórií do ktorej patrí daný problém za použitia určitého počtu príkladov z niekoľkých kategórií. Regresia je pokus o vytvorenie funkcie, ktorá bude popisovať vzťah medzi vstupmi a výstupmi a bude predvídať ako by sa mali zmeniť výstupy na základe zmien zo strany vstupov.[1]

Použitie AI

Ø Cestovanie — už v dnešnej dobe je časť cestovania riadená umelou inteligenciou. Napríklad pri vypočítaní trasy jazdou taxíkom, kedy prostredníctvom aplikácie zistíme, približne kedy bude pri nás vozidlo pristavené.

Ø Sociálne siete — umelá inteligencia dokáže rozpoznať tváre na fotografii a navrhnúť tak na označenie meno zo zoznamu priateľov.

Ø Eshopy — v dôsledku predchádzajúcich vyhľadávaní dokáže eshop navrhnúť ľuďom tovar, ktorý si prezerali alebo jemu podobný.[2]

AI a jej budúcnosť

Ø Komunikácia — možnosť okamžitej komunikácie medzi učiteľom a študentom, možnosť výučby cudzích jazykov.

Ø Diferenciácia — okamžitá dostupnosť internetových zdrojov v priebehu niekoľkých sekúnd

Ø Prieskum — nárast virtuálnej reality bude o to viac dôležitejší pri nástupe AI, kedy bude možné nájsť zdroje okamžite na základe odpovedí študentov.

Ø Hodnotenia — AI môže pomôcť ohodnotiť študentov a zefektívniť proces klasifikácie, môže rýchlo prijať údaje a poskytnúť analýzu pre učiteľov a tým ušetrí viac času.

Použitá literatúra

POTH, Rachelle Dene. Artificial Intelligence: Implications for the Future of Education. Getting Smart [online]. 2018 [cit. 2018–04–15]. Dostupné z: http://www.gettingsmart.com/2018/01/artificial-intelligence-implications-for-the-future-of-education/

PATRO, Tomáš. Umelá inteligencia: Čo to je, ako funguje a prečo je dobré sa o ňu zaujímať?. Buď FIT [online]. 2017 [cit. 2018–04–19]. Dostupné z: https://casopis.fit.cvut.cz/technologie/umela-inteligencia-ako-funguje-preco-dobre-sa-nu-zaujimat/

LYNCH, Matthew. The Benefits of Artificial Intelligence in Education. The Edvocate[online]. 2017 [cit. 2018–04–15]. Dostupné z: http://www.theedadvocate.org/benefits-artificial-intelligence-education/

[1] PATRO, Tomáš. Umelá inteligencia: Čo to je, ako funguje a prečo je dobré sa o ňu zaujímať?. Buď FIT [online]. 2017

[2] POTH, Rachelle Dene. Artificial Intelligence: Implications for the Future of Education. Getting Smart [online]. 2018

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

veronika ferková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University