Born to Code. École 42. 42. Pretože to je odpoveď na všetko.

Elena Kubalíková
Mar 22, 2018 · 4 min read

Vysoká škola už dávno nie je jediným miestom, kde sa dá naučiť programovať a rozbehnúť tak svoju kariéru. Profesiu programátora možno pokladať za stále viac lukratívnu a hlavne veľmi dobre finančne ohodnotenú. Všeobecne je programátorov stále málo, podľa odhadov bude v celej Európe v roku 2020 chýbať viac ako 800 tisíc programátorov a IT špecialistov. Šanca uplatniť sa na trhu, aj bez vysokej školy, je tak pomerne vysoká.

École 42 predstavuje jednu z možností ako naštartovať svoju kariéru v IT z neuniverzitného prostredia. S unikátnym spôsobom výuky (a organizáciou štúdia ako takou) prišiel francúzsky podnikateľ Xavier Niel, ktorý v marci 2013 založil v Paríži školu École 42.

Niel sa rozhodol založiť školu po tom ako zistil, že má pre svoje projekty problém nájsť kvalitných programátorov. Nakoľko je štúdium na École 42 bezplatné a na školu je možné sa dostať len vďaka svojim schopnostiam a logickému mysleniu, Niel tak otvoril štúdijné možnosti pre aj pre mladých ľudí, ktorí majú potenciál ale nie sú dostatočne finančne zabezpečení a vysokoškolské štúdium by si nemohli dovoliť.

Študenti vo veku 18 až 30 sú do školy prijímaní na základe úspešného absolvovania niekoľkých prijímacích kôl. Prvým je úspešné zloženie logického online testu, ďalší sa vyraďujú v tzv. “bazéne”, v ktorom sú študentovi zatvorení v budove a musia plniť úlohy tak aby dokázali, že patria medzi tisícku najlepších, vyvolených, ktorí dostanú možnosť študovať v trojročných až päťročných štúdijných programoch. Počas prijímacieho konania sú potenciálni študenti odkázaní sami na seba a musia na zadaných projektoch pracovať čo najlepšie, aby vyradili konkurenciu.

Spôsob štúdia je unikátny v tom, že sa neučí nič. Nemá žiadnych učiteľov, žiadne kurzy , povinné učebnice či spoločné lekcie.

Študenti sa tak svojím spôsobom učia učiť sa a efektívne získavať informácie. Tento návyk je pre samotný život nesmierne dôležitý.

Štúdium má svoj rytmus a pravidlá. “Výuka” prebieha v obrovských študovniach, v ktorých sa nachádzajú akurát stoly, stoličky a Macy pre všetkých študentov. Bežný školský deň vyzerá tak, že študenti o 8:42 dostanú zadanie a to musia vypracovať do 48 hodín. Druhý deň prichádza ďalšie zadanie, na ktoré majú rovnako 48 hodín, pričom zadania sú stále ťažšie. Učia sa tak time managementu. Zadania bývajú spravidla stručné a krátke, vysvetlia, čo majú študenti spraviť. Ako to však majú spraviť, musia však študenti zistiť sami alebo za pomoci spolužiakov, teda za pomoci tzv. Peer Learning resp. Peer to Peer vzdelávania.

Výuka má tak aj sociálny presah, študenti sú nútení medzi sebou komunikovať a prípadné problémy a ďalší posun v práci spolu riešiť a konzultovať. Učia sa tak spolupracovať, čo bude následne dôležité v ich budúcom živote. V podstate tak škola a spôsob štúdia simuluje procesy v IT firmách a pripravuje tak študentov na život po škole.

Spôsob štúdia tak odráža dnešnú dobu a informačnú spoločnosť. Na internete je možné nájsť prakticky všetko a práve s tým študenti v rámci École 42 pracujú. Práve na to odkazuje samotný názov školy, 42, ktorý Niel prebral z knihy Stopárov sprievodca galaxiou Douglasa Adamsa. 42 je odpoveďou na základnú otázku života, vesmíru a všetkého.

Všetko to znie tak úžasne, až je ťažké tomu veriť. École má aj svoje tienisté stránky. V École 42 nepoznajú víkendy. Študenti spávajú po chodbách na matracoch, kde ešte pred chvíľkou spal iný študent, častokrát duševne totálne vyčerpaný. Procesy v École 42 rozhodne nie sú pre každého, len pre tých, ktorí znesú extrémne ťažké podmienky a sú ochotní vykročiť zo svojej komfortnej zóny, čo musí sprevádzať obrovská psychická odolnosť. Budúci zamestnávatelia však potom majú istotu, že keď príjmu do pracovného pomeru absolventa École 42, môžu mu naložiť a on to znesie.

AJ napriek tomu model École 42 stále funguje a o štúdium bol stále enormný záujem, v roku 2016 bola otvorená School 42 v samotnom srdci IT priemyslu v USA, v Sillicon Valley. Tam sa škola teší minimálne rovnakému záujmu ako tá v Paríži.

Aj keď škola má svojich odporcov, ktorí tento “avantgardný” spôsob štúdia zatracujú, pretože sa na nej neučí teória alebo matematika, z ktorej princípov informatika vychádza. Výsledky študentov sú však veľavravné, 80% študentov si nájde zamestnanie už popri štúdiu.

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Elena Kubalíková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University