flickr.com

Celoživotné učenie — U3V

V dnešnej spoločnosti , ktorej charakteristickým rysom je potreba spracovávať nadmerné množstvo informácií, je stále viac skloňovaný pojem celoživotného učenia.

Celoživotné učenie

Celoživotné učenie od roku 1996 nahrádza pojem celoživotné vzdelávanie, nakoľko bolo potrebné zdôrazniť v tomto procese aktívny prístup jedinca. Ako hovorí Zdeněk Palán na portáli andromedia.cz, CU je princíp, ktorý prepája všetky možnosti vzdelávania a spojuje ich do jedného celku. Tým pádom dovoľuje prechody medzi vzdelávaním a zamestnaním a umožňuje tak získavanie rozmanitých kvalifikácií rôznymi spôsobmi a čo je dôležité, v ktorejkoľvek životnej fáze.

Formy CU

CU može prebiehať tromi cestami a to formálnou, neformálnou a informálnou. Formálne vzdelávanie prebieha v tradičných, vzdelávacích inštitúciách, najčastejšie v školách. Neformálne vzdelávanie je zabezpečované neziskovými organizáciami, zamestnávateľmi, súkromnými inštitúciami ale aj školami. Ide o rôzne školenia, jazykové či počítačové kurzy alebo kvalifikácie. Vzdelávanie informálne je nekoodrinované, nie je zabezpečované žiadnou inštitúciou a prebieha učením sa z každodenných aktivít, ktoré vykonávame.

Univerzita tretieho veku — U3V

U3V je jednou z možností celoživotného učenia a umožňuje vzdelávanie a sebarealizáciu ľuďom v postproduktívnom veku. V súčasnosti U3V prebieha na skoro každej väčšej, verejnej vysokej škole a je určená ako jej absolventom, tak aj tým, ktorí vysokú školu nikdy neštudovali.

U3V tradične ponúka kurzy z oblasti vedy a techniky, kultúry, spoločenských či prírodných vied. Táto forma vzdelávania nevedie k získaniu titulu, neposkytuje ucelené vysokoškolské vzdelanie, no jej základným predpokladom je poskytovanie informácií, ktoré vysokoškolskú úroveň dosahujú.

Ľudia, ktorí sa chcú na U3V zapísať musia spĺňať niekoľko náležitostí. V súčasnosti je potrebné ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, okrem Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá je výnimkou a ktorá požaduje ukončené len základné vzdelanie. Vzdelávanie je bezplatné, platí sa len zápisné, ktoré sa pohybuje v rozmedzí od 500 do 800Kč za jeden alebo dva semestre v závyslosti od školy. Opäť je tu výnimka, ktorú tvorí Univerzita Pardubice, ktorá ponúka zcela bezplatnú výuku.

U nás na Masarykovej univerzite prebieha táto forma vzdelávania seniorov už od roku 1990 a patrí medzi najvyhľadávanejšie a najväčšie U3V v Českej republike.

Prečo som si pre prípravu vybrala práve U3V? Podľa môjho názoru by takto malo prebiehať vyskoškolské vzdelávanie pre všetkých. Seniori, ktorí tieto kurzy navštevujú sú tam totiž preto, že tam chcú byť a nie preto, že potrebujú získať vysokoškolský titul. Viete si predstaviť, že všetci vaši spolužiaci sú s vami na prednáške preto, že tam chcú byť?