Celoživotní učení

Často se setkávám s názorem, že po střední škole si člověk najde práci a už nemá čas se dále rozvíjet, neví co chce dělat dál a nebo mu stačí to co má. Má práci, jasný výdělek a už nemá chuť navštěvovat školní lavice a lámat si hlavu nad dalším učením. Z filozofického hlediska je zajímavý pohled profesora Kroba, že zdrojem lidské aktivity je pasivita. Člověk poznává a učí se proto, že je líný. V lenosti vidí to, že je motorem poznání v lidském pokroku. Líný člověk je opakem pilného, který by mi nevymyslel kolo. Stále by běhal s vědrem pro vodu. Kdežto líný člověk si práci ulehčí a tím vlastně přímo zahájí pokrok v poznání.

Pokud člověk v sobě najde touhu a chuť poznávat, tak má na výběr celé spektrum činností, jak dále ve vzdělávacím procesu pokračovat. Často se celoživotní vzdělávání může spojovat s formálním vzděláním, kdy jedinec navštěvuje nějakou instituci, která ho organizovaně připravuje, ale spadá sem i neformální vzdělávání formou různých lekcí, rekvalifikačních kurzů apod. V návaznosti na předchozí témata bych sem zařadil i informální vzdělávání, kdy se jedinec celoživotně učí sám a spontánně.

Celoživotní vzdělávání se od roku 1996, podle andragogického výkladu doktora Palána, výstižněji označuje celoživotní učení. Škola nám sice nabídne prostředky, kterými docílíme požadovaných kompetencí nebo znalostí, ale důležité je si uvědomit, že ne každý má tu možnost navštěvovat školu pravidelně. A to nejen v útlém věku, ale i ve stáří. Každá nová práce nám přináší nové informace, znalosti a především potřeby. Celoživotní učení má člověku poskytovat možnost vzdělávat se v různých stadiích svého rozvoje až do úrovně svých možností v souladu s vlastními zájmy, úkoly a potřebami.

Nejvíce se mi líbí možnost Univerzity třetího věku pro seniory, kterou nabízí i Masarykova univerzita. Posluchači mají možnost navštěvovat vybranou fakultu a zde probíhá výuka v rámci dlouhodobých kurzů formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Kromě otevření univerzitních zdrojů seniorům, se tak naskýtá možnost prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Absolventi pak na slavnostní závěrečné promoci získají osvědčení o absolvování.