Celoživotní učení dospělých v EU z pohledu statistiky

Markéta Krutská
Apr 10, 2018 · 2 min read
Tabulka porovnávající poměr dospělých lidí, kteří se zúčastnili celoživotního učení v roce 2011 a 2016

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Markéta Krutská

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University