Celoživotní vzdělávání v ČR: legislativa a statistika

Pavel Šáda
Apr 11, 2018 · 3 min read

Poznámky

Použité zdroje

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Pavel Šáda

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University